Οἱ συντάξεις διαρκῶς θὰ μειώνονται…

Οἱ συντάξεις διαρκῶς θὰ μειώνονται...

Οὔτε ἕνα κόμμα κόμμα καὶ οὔτε ἔνας πολιτικὸς λέει τὴν ἀλήθεια στὸν κόσμο γιὰ τὸ ἀσφαλιστικό.
Γιὰ νὰ εἶναι ὑγιὲς καὶ βιώσιμο θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιστοιχοῦν τοὐλάχιστον 3-4 ἐργαζόμενοι σὲ κάθε ἕναν συνταξιοῦχο.

Ἀντιθέτως, σήμερα ἔχουμε τρία ἑκατομμύρια συνταξιούχους ποὺ παίρνουν 4,5 ἑκατομμύρια συντάξεις.
Κι ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐργαζομένων, μὲ τὴν τρομακτικὴ ἀνεργία, τὴν φυγὴ τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν ἐπιχειρήσεων στὸ ἐξωτερικό, τὴν ὑπογεννητικότητα, ἐξ  αἰτίας τῆς ὁποίας μειώνεται σταθερὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν νέων ἀνθρώπων, ἔχει ἤδη ὀδηγήσει σὲ ἀδιέξοδο τὸ ἀσφαλιστικὸ σύστημα.
Σήμερα ἡ ἀντιστοιχία εἶναι μόλις ἕνας ἐργαζόμενος σὲ ἕναν συνταξιοῦχο.
Καὶ ἡ ἀναλογία αὐτὴ βαίνει μειουμένη.

Ὅ,τι καὶ νὰ λέῃ ἡ κυβέρνησις…
Ὅ,τι κι ἐὰν ἰσχυρίζεται ἡ ἀντιπολίτευσις…
…Οἱ συντάξεις, κύριες καὶ ἐπικουρικές, θὰ συνεχίζουν νὰ μειώνονται. Καὶ τὰ ὅρια ἡλικίας θὰ αὐξάνονται. Διαρκῶς.

Ἄν δὲν ἀντιστρέψουμε τὴν κατάσταση αὐτή, πρᾶγμα ἐξαιρετικὰ δύσκολο πλέον, εἶναι θέμα χρόνου νὰ μὴν ὑπάρχουν πραγματικὲς συντάξεις, παρὰ μόνον βοηθήματα στὴν Ἑλλάδα.
Ὅποιος δὲν τὸ βλέπει κι ὅποιος δὲν ἀντιδρᾶ, προσφέρει πολὺ κακὲς ὑπηρεσίες στὴν Πατρίδα.

Λοβέρδος Γιάννης

εἰκόνα

 

(Visited 125 times, 1 visits today)
One thought on “Οἱ συντάξεις διαρκῶς θὰ μειώνονται…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Οἱ συντάξεις διαρκῶς θὰ μειώνονται… | GRnea.gr

Leave a Reply