Μία ἄλλη ἀριστερὰ ἦταν τὸ ὄνειρο…

Μία ἄλλη ἀριστερὰ ἦταν τὸ ὄνειρο...

Τὸ καινούριο ἀφήγημα ἔχει τὸν τίτλο:

«Δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ ἀριστερὰ ποὺ ὀνειρευθήκαμε…»

Πράγματι ὀνειρευθήκατε τὴν ἀριστερὰ τοῦ Στάλιν, τοῦ Μάο καὶ τοῦ πὸλ πότ…

Ἠλίθιοι, ἔεεε ἠλίθιοι…

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 104 times, 1 visits today)
Leave a Reply