Ἐπαναπατρισμὸς ὀστῶν πεσόντων στὴν Κύπρο

Ἀρχικὰ τὰ ὀστᾶ ποὺ φέρεται ὅτι ταὐτοποιήθησαν ἦσαν ὀκτώ (8).

Τοῦ Βολανάκη, τῆς ΕΛΔΥΚ, εἴπαμε, ὅτι οἱ συγγενεῖς του ἀρνοῦνται νὰ παραλάβουν τὰ ὀστᾶ, μιᾶς καὶ πρόσφατα τοὺς εἶχαν παραδοθεῖ ἄλλα.

Ἐπαναπατρισμὸς ὀστῶν πεσόντων στὴν Κύπρο

Ἕνας ἀκόμη ποὺ ταὐτοποιήθηκε εἶναι ὁ Λοχίας (ΤΘ) Σπηλιωτόπουλος Ἠλίας (φωτογραφία τοῦ τάφου του στὸ Κοιμητήριο Κων/νου καὶ Ἑλένης, στὴν Λευκωσία, ποὺ ἔβγαλα προσωπικὰ τὸ 2012), γιὰ τὸν ὁποῖον μᾶλλον ἡ παράδοσις τῶν ὀστῶν του θὰ γίνη στὰ μουλωχτά, γιατὶ ἀφορᾶ σὲ θανόντα κατὰ τὸ Πραξικόπημα καὶ ἐν ὧρα ὑπηρεσίας.
(Ὁ θανὼν ἦταν ὁ ἀρχηγὸς πληρώματος ἅρματος ποὺ σκοτώθηκε ἐνᾦ ἐπιχειροῦσε ἐναντίον τοῦ Ἐφεδρικοῦ μὲ τὴν 31 ΜΚ.)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 71 times, 1 visits today)
Leave a Reply