Ψυχοπαθεῖς…

Ψυχοπαθεῖς...

Πολιτικοί…
Κανονικοὶ ψυχοπαθεῖς…

Ὁ Trump ἁπλᾶ εἶναι εὐδιάκριτος…

Ἀλέξανδρος

εἰκόνα

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply