Στὰ ψιλὰ ἀλέξη, στὰ ψιλά…

Πολὺ εὐχαριστήθηκα μὲ τὴν εἰκόνα τῆς μανδᾶμ ποὺ λατρεύει καὶ θαυμάζει τὴν πρωθυπουργάρα μας…
Πολύ… Πάρα πολύ!!!
Διότι γλῶττα (χείρα ἐπὶ τοῦ πρὸ κειμένου) λανθάνουσα, ἀλήθειες λέγει…
Διότι μὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα, γιὰ ἀκόμη μία φορά, συνειδητοποίησα πὼς ἄλλο αὐτὸ ποὺ δείχνουμε κι ἄλλο αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἴμαστε.

Στὰ ψιλὰ ἀλέξη, στὰ ψιλά...

Καὶ δὲν ἀναφέρομαι στὴν μανδὰμ μὲ τὰ ὀρθογραφικά της (;;;) λάθη.
Ἀναφέρομαι στὴν συλλογικὴ ἀντίληψιν καὶ εἰκόνα καὶ τελικῶς πορεία, ποὺ δυσκολευόμεθα, λόγῳ προπαγάνδας κυρίως, νὰ δοῦμε.
Καὶ ἡ συλλογικὴ πορεία τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων εἶναι τέτοια ποὺ θὰ στείλῃ τὸ (κάθε) ἀλεξέι καὶ τὴν συμμορία του στὰ ψιλά…
Στὰ πολὺ ψιλὰ τῆς ἱστορίας…

Ὅσοι ἀγανάκτησαν ἤ θύμωσαν ἤ ἐξοργίσθησαν μὲ τὴν παραπάνω εἰκόνα, ἄς ἡρεμήσουν.
Ἡ μανδὰμ ἁπλῶς μετέφερε τὴν πραγματικότητα ἐν …ἀγνοίᾳ της!!!
Νὰ τὴν εὐχαριστήσουμε δημοσίως ποὺ ἡ ἀπεικόνισις τῶν λέξεων, διὰ τῶν χειρῶν της, ἦταν μία ἀπεικόνισις τῆς σημερινῆς μας πραγματικότητος.
Κι αὐτή, καθὼς καὶ οἱ ὅμοιοί της, θὰ μποροῦσαν νὰ ἐλπίζουν, νὰ «μαγειρεύουν», νὰ προγραμματίζουν ὅ,τι θέλουν εἰς βάρος μας, μὰ στὴν πραγματικότητα, εἶτε τὸ συνειδητοποιοῦν εἶτε ὄχι, τὸν τάφο τους ἑτοιμάζουν.

Ἄς εἶναι καλὰ ποὺ μᾶς τὸ ὑπενθύμησε!!!

Φιλονόη

Σημείωσις

Γιὰ νὰ ξέρουμε τὶ διαβάζουμε:

Λεξικὸν Δημητράκου, σελίδες 7545 καὶ 7991, τόμος 15ος:

Ὑψηλός: ὁ ἔχων ὕψος, ὁ διήκων εἰς ὕψος.

Ψιλός: ὁ ἀποτετριμμένος, ὁ ἀπεψιλωμένος, ὁ ἀπογεγυμνωμένος ἀπὸ προεξέχοντα περιστοιχίζοντα ἀντικείμενα, ὁ γυμνός, ὁ φαλακρός, ὁ κενός…

Υ.Γ. Εἴπαμε, τέλος τὰ κεφαλαία στὰ ὀνόματα τῶν κουδουνισμένων καὶ τῶν δημοσιοκάφρων. Προσβάλλουν τὸ ἀνθρώπινον εἶδος.

εἰκόνα

(Visited 220 times, 1 visits today)
Leave a Reply