Ἐμεῖς καὶ οἱ… πολιτικοὶ καιροσκόποι- ἀριστεροδέξιοι «μετανάστες»…

Ἐμεῖς καὶ οἱ… πολιτικοὶ καιροσκόποι- ἀριστεροδέξιοι «μετανάστες»…

Καταντήσαμε ἔνας λαὸς ποὺ περιφέρεται ζαλισμένος, ἄδειος, θαμπωμένος ἀπὸ τὶς πολιτικὲς φανφάρες, βολεμένος πίσω ἀπὸ φροῦδες ἐλπίδες, μελαγχολικὸς γιατὶ ὑποσυνείδητα βιώνουμε τὴν κατάπτωση, ἔρμαιο ἐπαγγελματιῶν πολιτικάντηδων καιροσκόπων ποὺ τηλε-προγραμματίζονται ἀπὸ τοὺς ἰσχυροὺς τοῦ χρήματος. Τὰ ἀνδρείκελα με ἀμερικανο-ἀγγλοσαξωνικό-γερμανοτραφὲς background βιάζουν τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα, τὸν πολιτισμό μας, τὴν κοινωνικὴ συνοχή, τὴν Δημοκρατία τὴν ἐθνικὴ κυριαρχία ἀφοῦ πρώτα κατασπατάλησαν τὸν κρατικὸ πλοῦτο. Μιζαδόροι τοῦ κερατᾶ, λεφτᾶδες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ὀσφυοκάμπτες ἐπαγγελματίες τῆς κωλοτούμπας, χωρὶς ἐθνικὴ συνείδηση.

Καὶ τώρα, ποὺ ξύσαμε τὸ βαρέλι τῆς ἐλπίδος, ψάχνουμε νὰ βροῦμε ποιὸς μπορεῖ νὰ σώσῃ ἐτούτην τὴν μαγικὴ χώρα.
Μὰ ὁ πάτος τοῦ πολιτικοῦ βαρελιοῦ εἶναι πλέον ἄδειος.

Σὲ κάποιες γωνιὲς κατάλοιπα πολιτικῶν «μεταναστῶν» προσπαθοῦν νὰ σχηματίσουν τὴν εἰκόνα μιᾶς ἀξιοπίστου λύσεως μεταναστεύοντας ἀπ’ τὸ ἕνα κόμμα στὸ ἄλλο. Ἀριστερά, δεξιά… Δὲν ἔχει σημασία. Ἀνθρωπάρια ποὺ ὀνειρεύονται τὴν «βολευτική» ἀποζημίωση, ἀνεπάγγελτοι, ἄεργοι, παράσιτα κάθε λογῆς.

Ποῦ βρίσκεται ὅμως ἡ λύσις;
Κῦττα τὸν καθρέπτη, ἴσιωσε τὸ κορμί!
Ἡ λύσις εἶναι μπροστά σου!
Ἐγὼ καὶ ἐσὺ εἴμαστε ἡ λύσις.
Ἡ φωνή μας, ἡ ἀποφασιστικότης μας.

Πᾶρε ἕνα βιβλίο καὶ διάβασε: ἄρχισε ἀπὸ τὸν Ὅμηρο καὶ σταμᾶτα στὸν Καποδίστρια.
Μᾶθε ἀπὸ τὰ σωστὰ καὶ ἀπὸ τὰ λάθη.
Ὁπλίσου μὲ γνώση, βγὲς στὸν δρόμο καὶ ἀπάντησε στοὺς πολιτικοὺς λαοπλάνους, ποὺ λυμαίνονται ἢ ὀρέγονται τὴν ἐξουσία.
Μετάδωσε τὴν γνώση σου καὶ τὴν πύρινη ἀποφασιστικότητά σου σὲ ἄλλες καὶ ἄλλους.

Ἐμεῖς εἴμαστε ἡ μόνη ἀξιόπιστος λύσις!!!
Ἐμεῖς, ὁ λαός!!!

Ἴων Πολιάδης

εἰκόνα

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply