Προχωρώντας γιὰ τὴν …Ἄβυσσο!!!

Μοῦ ἔφεραν λοιπὸν ἔνα διαφημιστικὸ φυλλάδιο, ἀπὸ αὐτά, ποὺ κατὰ χιλιάδες σκόρπισαν οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι, γιὰ νὰ μᾶς ἐνημερώσουν ἀναφορικῶς μὲ τὸ συνέδριό τους καὶ τὰ πανηγύρια τους.
(Πεταμένα λεφτὰ δῆλα δή, δικά μας λεφτά. Διότι τὰ δικά τους, αὐτὰ ποὺ ἁρπάζουν ἀπὸ ἐμᾶς, χάνονται πρὸς ἄγνωστες διαδρομὲς καὶ οὐδεὶς τὰ ξαναβλέπει.)

Προχωρώντας γιὰ τὴν ...Ἄβυσσο!!!1

Αὐτὸ τὸ φυλλάδιον λοιπὸν ἦταν πράγματι γιὰ τὰ σκουπίδια, ἀλλὰ ὁ φίλος ποὺ μοῦ τὸ ἔφερε μοῦ θύμησε μία μικρὴ λεπτομέρεια.
Αὐτήν:

Προχωρώντας γιὰ τὴν ...Ἄβυσσο!!!2

Δὲν ἔχει ἄλλο σχόλιον γιὰ σήμερα.
Ἄς τὸ σκεφθοῦμε….

Φιλονόη

Σημείωσις

Ποιός ἄρα γέ θυμᾶται αὐτό;

Ποὺ ὑποσχόταν αὐτό:

Προχωρώντας γιὰ τὴν ...Ἄβυσσο!!!3

Πού κατέληξε σταδιακῶς σέ αὐτό:

Προχωρώντας γιὰ τὴν ...Ἄβυσσο!!!4

Καί τελικῶς σέ αὐτό;

Προχωρώντας γιὰ τὴν ...Ἄβυσσο!!!5Σέ τί διαφέρει ὅλο τό σκηνικό πού ἔστησαν οἱ τΣΥΡΙΖΑῖοι ἀπό τά παραπάνω;

Ἡ ἀπάντησις εἶναι σὲ αὐτὴν τὴν εἰκόνα:

Προχωρώντας γιὰ τὴν ...Ἄβυσσο!!!6

…ποὺ ἀποτυπώνει τὸ τέλος μίας περιόδου ποὺ πέρασε, ἀλλὰ ποὺ οἱ ἴδιοι ἐγκέφαλοι τότε καὶ σήμερα ἐξακολουθοῦν νὰ σκηνοθετοῦν, μὲ ἐμᾶς θύματα καὶ μὲ μαριονέτες ὡς ἐπιστάτες. Ἴδιοι σκηνοθέτες, ἴδια σενάρια, ἴδια τὰ θύματα πάντα.
Μόνον ποὺ κάπου κάπου λειτουργοῦν καὶ κάποιοι  ἀστάθμητοι παράγοντες.

Υ.Γ. Μπορεῖς φίλε μου νὰ εἶσαι ὅσο σοσιαλιστὴς θέλεις μὰ νὰ θυμᾶσαι πὼς σοσιαλιστές, κατὰ τὰ λεγόμενά τους, ἦσαν καὶ ὁ Χίτλερ καὶ ὁ Μουσολίνι καὶ ὁ Λένιν καὶ ὁ Στάλιν καὶ ὁ Μάο, ὅπως φυσικὰ καὶ ὅλα τὰ δικά μας κουδουνισμένα. Πολὺ σοσιαλιστές. Πάρα πολύ… Τόσο ποὺ ἔπρεπε ἀπὸ καιρὸ νὰ τρέχουμε, δίχως τους…

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 146 times, 1 visits today)
Leave a Reply