Μπροστὰ ἡ …ἐλπίς…!!!

Κι ἀπὸ πίσω ἐμεῖς, ὡς ἐλπίζοντες χειροκροτητές, ἀκόλουθοι, φανατισμένοι, ὁπαδοί, ἐλεγχόμενοι, θύματα.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ σημερινὸ ἀφιέρωμα ἦταν ἡ εἰκόνα τῶν θαῤῥαλέων, ὁμολογῶ, μΠατΣοΚων ποὺ ἐπιμένουν μΠατΣοΚικά…Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!8

 

Ἐλπίδα γιὰ βόλεμα εἶναι αὐτή…
Διότι ἀπὸ …ἰδεολογία τελειώσαμε. (Ἐὰν εἶχαν κάποτε…!!!)

Ἡ λέξις ἀπὸ μόνη της εἶναι φρικτή. Ἡ ἐλπίς, ἐξ ὅσων ὁρίζει ἡ ἴδια ἡ λέξις, εἶναι κάτι ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε νὰ κρατηθοῦμε, δίχως ὅμως πίσω του νὰ στηρίζεται σὲ λογικὲς βάσεις, ἐπιχειρήματα ἤ ἔστὧ κάποιες ἐνδείξεις γιὰ τὴν εὐόδωσιν τῶν ὅσων θὰ θέλαμε.
Τὰ λόγια, τὰ πολλὰ λόγια, καὶ ἰδίως τὰ λόγια τῶν κουδουνισμένων ἐξ ἀρχῆς πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται ὡς λόγια τοῦ ἀέρος. Ἀντιθέτως ὅμως ἐμεῖς πιανόμαστε ἀπὸ αὐτά, κτίζουμε μέσα στὸ κεφάλι μας ὁλόκληρα σενάρια ποὺ τελικῶς σκορπίζουν τὰ κομμάτια τῶν ἐλπίδων μας ἀπὸ τοὺς ἀνέμους καὶ τὶς θύελλες, ποὺ σέρνουν μαζύ τους τὰ πολιτικὰ καθάρματα. 
Ἐλπίδες ποὺ τὶς παίρνει ὁ ἄνεμος, ὅπως καὶ τὰ λόγια τῶν κουδουνισμένων.

Κακῶς ἤ καλῶς ψηφίζουμε. Ὅταν ψηφίζουμε ἐπιλέγουμε μὲ ἐλλιπῆ στοιχεῖα τοὺς ὑποψηφίους, διότι ἀρκούμεθα, κατὰ κύριον λόγο σὲ αὐτὰ ποὺ μᾶς δείχνουν κι ὄχι σὲ αὐτὰ ποὺ ἰσχύουν.
Καὶ τὰ ἀποτελέσματα εἶναι γνωστά.

Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!7 Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!6 Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!9 Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!2Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!4 Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!5

Ἐλπίδες ποὺ ἔρχονται, ποὺ ἦλθαν, ποὺ ἔφθασαν…
Πολιτικοὶ ποὺ μποροῦν, θὰ μποροῦσαν, δὲν μπόρεσαν..
Καὶ μία πατριδοκαπηλεία, ὅταν ὅλα τὰ ὑπόλοιπα κόλπα τους ἀποτυγχάνουν…
Εἶναι γνωστὸν ἄλλως τὲ πὼς τὸ τελευταῖο καταφύγιον τῶν ἀπατεώνων εἶναι ὁ πατριωτισμός.
Αὐτὸς σκοτώνει ταχύτερα τὰ θύματα τους…
(Ὁ Στάλιν τὸ γνώριζε πολὺ καλὰ καὶ κατάφερα νὰ ἐξολοθρεύσῃ μερικὰ ἐκατομμύρια ἐθνοτήτων, στὸν βωμὸ τῆς «πατρίδος» τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος…)Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίς...!!!3

Μποροῦν ἀλλὰ δὲν ἤθελαν νὰ φέρουν ἀλλαγές.
Ἔτσι καταλήγουν πάντα…
Διότι δὲν θέλουν ἀλλαγές. Οἱ ἀλλαγὲς θὰ ἐκτοπίσουν τὰ σκουπίδια τῆς πολιτικῆς καὶ τὰ σκουλήκια.
Κι ἔτσι ἀνακυκλώνουν διαρκῶς τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, ἀλλάζοντας πρόσωπα ἀλλὰ μὲ τὴν ἰδίαν τακτική…
Τὴν δική μας δουλοποίησιν…

Μπροστὰ ἡ ...ἐλπίδα...!!!1

Ἕνας φίλος ἔλεγε πρὸ ἐτῶν πὼς δὲν ἀλλάζουν τὰ κόμματα.
Οἱ ψηφοφόροι καὶ οἱ ὑποψήφιοι μετακινῶνται…
Κι ἔτσι εἶναι…

Ἄς μὴν κοροϊδευόμεθα…
Τὸ μΠατΣοΚ πῆγε στὸν τΣΥΡΙΖΑ τώρα, γιὰ νὰ κερδίσουν χρόνο οἱ ἐργοδότες τῶν κουδουνισμένων καὶ νὰ τακτοποιήσουν ὅλο ἐκεῖνο τὸ «νομικὸ καθεστώς», ποὺ θὰ μᾶς ἀποτελειώσῃ. Θὰ κάνη ὄσες μεταλλάξεις ἀπαιτοῦνται ὁ πολιτικὸς κόσμος τῆς χώρας, (μαζὺ μὲ την ΝουΔουλάρα) πρὸ κειμένου νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ …ἐφαρμογή!!!
Τὰ ὀνόματα δὲν ἔχουν ἀξία. Οὔτε οἱ ἀνύπαρκτες ἰδεολογίες.
Οὔτε τὰ ὑποτιθέμενα προγράμματα…
Σημασία ἔχει νὰ ὁλοκληρωθῇ ἡ ἐφαρμογή.

Ναί, ὁ ἠλίθιος δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ φαίνεται ὡς πρωθυπουργός μας ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ τὸν ἐπιλέξαμε.
Ὄχι τόσο γιατὶ μᾶς εἶπε τόσα ψέμματα, ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἔχουμε ἀκόμη συνειδητοποιήσει τὸ παιχνίδι.
Τὴν πατήσαμε καὶ θὰ τὴν ξαναπατήσουμε, ὅσες φορὲς θὰ ἀπαιτηθῇ, διότι ἔτσι εἴμαστε ἐμεῖς. Ἀγαθιάρηδες.

Τὸ πρόβλημα λοιπὸν δὲν εἶναι στὰ ὀνόματα ἤ στὰ χρώματα.
Τὸ πρόβλημα εἶναι στὸ πολιτικὸ σύστημα. Αὐτὸ εἶναι λάθος, αὐτὸ ὑποστηρίζουμε, αὐτὸ ὑπερασπιζόμεθα, αὐτὸ χρησιμοποιοῦν γιὰ νὰ μᾶς διατηρήσουν ἐν καταστολῇ, μὲ αὐτὸ μᾶς ἐκπαιδεύουν λάθος, ἀπὸ μικρὲς ἡλικίες, καὶ αὐτὸ τὸ πολιτικὸ σύτημα μᾶς χρησιμοποιεῖ, ὅπως τὸ ἐξυπηρετεῖ, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι ποὺ μᾶς ἀποτελειώνει, ὅταν δὲν μᾶς χρειάζεται.
Ὅμως ἔχουμε ἀκόμη δρόμο γιὰ  νὰ τὰ μάθουμε αὐτά.
Γιὰ τὴν ὥρα ἀπολαμβάνουμε, ἐὰν μποροῦμε φυσικά, τὴν ἐφαρμογή.

Φιλονόη

Υ.Γ. Αὐτὴ ἡ ἐλπίδα, ποὺ τόσο πολὺ περιφρουροῦμε, ἦταν μέσα στὸ κουτὶ τῆς Πανδώρας. Στὸ κουτὶ μὲ ὅλα τὰ κακὰ καὶ τὰ δεινὰ καὶ τὶς συμφορές…

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 102 times, 1 visits today)
Leave a Reply