Ἀπὸ τὴν στοὰ τῆς «Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» μᾶς ἔρχονται πάλι οἱ …«σωτῆρες»!!!

Από τη Στοά της …«πατριωτικής» Αθηναϊκής Λέσχης θα ξεκινήσει ο …«επαναστάτης» Φραγκούλης με τον Μπαλτάκο, για να παρασύρουν απεγνωσμένους ψηφοφόρους. 

Ἀπὸ τὴν στοὰ τῆς «Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» μᾶς ἔρχονται πάλι οἱ ...«σωτῆρες»!!!1

Από εκεί ξεκινούν όλα τα μεγάλα κόλπα.

Ἀπὸ τὴν στοὰ τῆς «Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» μᾶς ἔρχονται πάλι οἱ ...«σωτῆρες»!!!2

Σίγμα

(Visited 424 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἀπὸ τὴν στοὰ τῆς «Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» μᾶς ἔρχονται πάλι οἱ …«σωτῆρες»!!!

  1. Καὶ νὰ μὴ τὰ εἶχες γράψει ὅλα αὐτὰ,ὑπάρχουν Ἕλληνες ποὺ ἔπαψαν νὰ τρῶνε σανὸ πλέον.

    Ὄχι τόσοι ὅσοι χρειάζονται,ἀλλὰ ἀρκετοί.

    Ὁπότε wishful thinking,Ἑλληνιστὶ, τοῦ κυρίου Μπαλντάκου,ὃστις εἶναι καὶ βλάξ διότι ἀνεφέρθη καὶ σὲ πρότασι πρὸς τὸν Καμμένο,λές καὶ δὲν ἔχει ἀκούσει ὅτι αὐτὸς θὰ φάη περισσότερο ξύλο ἀπὸ τὸν Καταληψία.

    Γιὰ πολύ χρόνο μείναμε σιωπηλοὶ καὶ κάναμε ὑπομονὴ καὶ αὐτὸ μεταφράσθηκε σὲ ἀδυναμία.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀπὸ τὴν στοὰ τῆς «Ἀθηναϊκῆς Λέσχης» μᾶς ἔρχονται πάλι οἱ …«σωτῆρες»!!! | ειρηνικά

Leave a Reply