Ποιός ἐξηπατήθη ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ;

Ποιός ἐξηπατήθη ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ;

Ὅποιος λέει (πάλι) ὅτι ἐξαπατήθηκε ἀπὸ τὸν ΣΥΡΙΖΑ, πάλι ὑποκρίνεται καὶ πάει νὰ ῥίξῃ τὶς εὐθύνες ἀλλοῦ, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν ἑαυτόν του.
Γιατὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ τὸ ἔλεγε πεντακάθαρα ἐξ ἀρχῆς ὅτι δὲν εἶχε σκοπὸ νὰ φύγῃ ἀπὸ τὸ Εὐρῶ καὶ τὴν ΕΕ ἀλλὰ νὰ διαπραγματευθῇ!

Ὄχι ἁπλᾶ ὑπάρχει κοντὴ μνήμη στοὺς ψηφοφόρους, ἀλλὰ καὶ μονίμως ἐπιλεκτική, μὲ σκοπὸ νὰ ἁπαλλάσσουν πάντα τὸν ἑαυτόν τους ἀπὸ τὶς εὐθύνες, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ βρίζουν.
Δὲν ὑπῆρχε  περίπτωσις, οὐδεμία τέτοια κυβέρνησις, νὰ μὴν ἐφαρμόσῃ μνημόνιο, μὲ τρόικα ἤ χωρίς, δικό της ἤ ξένο.

Τουσιάδης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 140 times, 1 visits today)
Leave a Reply