Ἡ Νέα Τάξις τρέφεται μὲ αἷμα…

Ἡ Νέα Τάξις δὲν ὑπολογίζει ζωὲς μικρῶν ἤ μεγάλων. Τρέφεται μὲ αἷμα καὶ πόνο!

Δύο χρόνια βίας ἐπηρέασαν βαθειὰ τὶς ζωὲς 580.000 παιδιῶν στὴν Οὐκρανία, τὸ 1/3 τῶν ὁποίων χρειάζεται ψυχοκοινωνικὴ ὑποστήριξη, σύμφωνα μὲ τὴν UNICEF!!!

 Two years of violence have deeply affected the lives of 580,000 Ukraine children, 1/3 of whom need psychosocial support, according to UNICEF.

(Visited 110 times, 1 visits today)
One thought on “Ἡ Νέα Τάξις τρέφεται μὲ αἷμα…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ Νέα Τάξις τρέφεται μὲ αἷμα… | GRnea.gr

Leave a Reply