Μόνον ὅποιος πληρώνει τοὺς φόρους του δικαιοῦται νὰ ἐπιβιώνῃ!!!

Μόνον ὅποιος πληρώνει τοὺ φόρους του δικαιοῦται νὰ ἐπιβιώνῃ!!!

Οἱ ἄνθρωποι περασμένων αἰώνων διδάχθηκαν πὼς πρέπει νὰ εἶσαι ἱκανός, ἀποδοτικός, ἐργατικὸς γιὰ νὰ ἔχῃς καλὲς πιθανότητες ἐπιβιώσεως.

Σήμερα διδάσκονται πὼς πρέπει νὰ μπορῆς νὰ πληρώσῃς τοὺς φόρους σου γιὰ νὰ ἐπιβιώσῃς.
Ἄν δὲν μπορῇς νὰ πληρώσῃς τοὺς φόρους σου (ὅπως αὐτοὺς τοὺς ὁρίζει ὁ κάθε κυβερνητικὸς ληστοσυμμορίτης) θὰ πεθάνης, διότι θὰ σοῦ ἀπαγορευθῆ νὰ ἐργάζεσαι.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πρωτοφανὴς κατάντια τοῦ δυτικοῦ κόσμου!

Μαραμῆς Εὐθύμης

εἰκόνα

(Visited 102 times, 1 visits today)
One thought on “Μόνον ὅποιος πληρώνει τοὺς φόρους του δικαιοῦται νὰ ἐπιβιώνῃ!!!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μόνον ὅποιος πληρώνει τοὺς φόρους του δικαιοῦται νὰ ἐπιβιώνῃ!!! | GRnea.gr

Leave a Reply