Διάλυσις τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως;

Διάλυσις τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως;1

Καταῤῥίπτεται ἡ παρακάτω εἴδησις:

«Διαλύεται ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις; Οἱ Ὁλλανδοί ζητοῦ δημοψήφισμα γιά τήν παραμονή τους ἤ ὄχι στήν Εὐρώπη».


Ἡ εἴδησις αὐτὴ ἀναπαράγεται σήμερα ἀπὸ πολλὰ ἑλληνικὰ ἰστολόγια, ἀλλὰ τὰ πράγματα δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἔτσι.
Πρόκειται γιὰ ἕνα δημοψήφισμα, τὸ ὁποῖο προεκάλεσε μιὰ ὁλλανδικὴ ἰστοσελίδα, ἡ GeenStijl, ποὺ κατάφερε νὰ συγκεντρώσῃ ἀρκετὲς ὑπογραφές, γιὰ νὰ ἀναγκάσῃ τὴν Ὁλλανδία νὰ πραγματοποιήσῃ ἕνα μὴ δεσμευτικὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν συμφωνία συνδέσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ τὴν Οὐκρανία, σὲ μιὰ κίνηση ποὺ ἀποσκοπεῖ νὰ ἐπικοινωνήσῃ τὴν λαϊκὴ δυσαρέσκεια μὲ τὴν ὁλλανδικὴ εὐρωπαϊκὴ πολιτική.

Διάλυσις τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως;2

Οἱ πολέμιοι θεωροῦν ὅτι ἡ συνθήκη θὰ κοστίση στοὺς Ὁλλανδοὺς φορολογουμένους δισεκατομμύρια εὑρῶ καὶ ὅτι ἡ πολιτικὴ διευρύνσεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεω ἔχει ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴν δημοκρατία στὴν Ὁλλανδία.
Ὑποστηρίζουν, ἐπίσης, ὅτι τὸ ὁλλανδικὸ κοινοβούλιο δὲν κάνει πλέον αὐτὸ ποὺ θέλουν οἱ ψηφοφόροι του, ἀλλὰ καθοδηγεῖται ἀπὸ τὰ συμφέροντα τῶν Βρυξελλῶν».

Διάλυσις τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἑνώσεως;3

Στέφανος Θεοφανάκης

 

(Visited 132 times, 1 visits today)
Leave a Reply