Τὰ ἀνθρωπιστικὰ ζητήματα πλουτίζουν τοὺς …δουλεμπόρους!!!

Τὰ ἀνθρωπιστικὰ ζητήματα πλουτίζουν τοὺς ...δουλεμπόρους!!!

«Οἱ ἀναρχικοί, ἀνθρωπιστές, φιλελεύθεροι, δημοκράτες, κομμουνιστες…» στὸ μεταναστευτικὸ ἀπεδείχθησαν εἶτε συνειδητοὶ δουλέμποροι, εἶτε συνειδητοὶ δουλέμποροι, εἶτε ἐνεργούμενα δεκανίκια τῶν δουλεμπόρων καὶ θὰ τοὺς στιγματίση ἐσαεῖ ἡ ἠλιθιότητα ἤ ὁ δόλος!

Θέλει ἀρετή, τόλμη καί, κυρίως εὐφυΐα ἡ προσέγγισις ἀνθρωπιστικῶν ζητημάτων!
Ἄλλως, εἶναι εἶτε ἐκ τοῦ πονηροῦ, εἶτε ἐκ τοῦ ἠλιθίου!

Ἀριστοτέλης Ἡρακλῆς Καλέντζης

εἰκόνα

(Visited 144 times, 1 visits today)
Leave a Reply