Πόσο πιό ἄσκημα μποροῦν νά πᾶν τά πράγματα;

David Simonds Grexit cartoon 07.05.15

Μετὰ τὸ κάλπικο δημοψήφισμα…
Μετὰ τὰ capital controls…
Μετὰ τὴν ζημία τῶν 80-100 δισεκατομμυρίων σὲ διάστημα μηνῶν…
Μετὰ τὴν φυγὴ τῶν ἐπιχειρήσεων…
Μετὰ τὴν φυγὴ τῶν νέων, τῶν σπουδαγμένων, κατὰ ἑκατοντάδες χιλιάδες…
Μετὰ τὸ ξεπούλημα τῶν τραπεζῶν…
Μετὰ τὸ …τίποτα σὰν ἐπενδυτικὴ καὶ οἰκονομικὴ πολιτική…
Μετὰ τὰ σχέδια γιὰ αὐξήσεις τῶν φόρων…
Μετὰ τὸ ἀσφαλιστικὸ ποὺ δὲν βγαίνει…
Μετὰ τὸ κλείσιμο τῆς χώρας ἀπο τοὺς ἀγρότες…
Μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων σὲ ὅλην τὴν ὑφήλιο…
Μετὰ τὸ κλείσιμο τῶν συνόρων ἀπὸ τοὺς ἄλλους…

Πότε θά σταματήσουμε νά ῥωτᾶμε: «μά πόσο πιό ἄσκημα θά μποροῦσαν νά πᾶν τά πράγματα;»

Ἀπάντησις: «Ὅσο δὲν κάνουμε κάτι, ἀκόμη πιὸ πολύ!».

Ἔχει κι ἄλλον δρόμο γιὰ τὸν πάτο, δυστυχῶς.
Προετοιμασθεῖτε…
…Ἤ μεταναστεύτε!!!

Παπαγιαννίδης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply