Ἡ Σοβιετία τῆς Εὐρώπης…

Ἡ Σοβιετία τῆς Εὐρώπης...

Κρούω τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου.
Ἡ Ἑλλάς, ποὺ ξέραμε, πνέει τὰ λοίσθια.

Ὅπως μαθαίνουμε ἀπὸ τὴν διαπραγμάτευση μὲ τὴν τρόικα, ἡ κυβέρνησις τῶν τσιπροκαμμένων θέλει νὰ αὐξήσῃ ὑπερβολικὰ τοὺς φόρους σὲ ὅσους βγάζουν ἐπάνω ἀπὸ 35.000 τὸν χρόνο, δηλαδὴ 2.500 εὐρῶ τὸν μῆνα.
Βαπτίζει τὰ μικρομεσαία εἰσοδήματα «πλουσίους» καὶ θέλει νὰ τοὺς παίρνῃ σὲ φόρους τὸ 60% τῶν εἰσοδημάτων τους.

Τὸ σχέδιο τῆς ἀριστερᾶς εἶναι πλέον ξεκάθαρο.
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ πᾶν κάτω ἀπὸ τὰ 1500 εὐρῶ μηνιαίως.
Μία χώρα φτωχῶν, ὅπου θὰ ἐπικρατοῦν ἡ νομενκλατούρα τοῦ συστήματος καὶ οἱ λίγοι πλούσιοι, ποὺ θὰ συνεργάζονται μὲ τὴν κυβέρνηση.

Ἡ Ἑλλὰς κινδυνεύει νὰ γίνῃ ἡ τελευταία σοβιετία στὴν Εὐρώπη.

Γιάννης Λοβέρδος

εἰκόνα

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply