Ἔρχονται οἱ …«ἔγκυροι ἐρευνητές»;

Ἔρχονται οἱ ...«ἔγκυροι ἐρευνητές»;

Ἕνα καινούριο φροῦτο, ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήση σύντομα ἴσως καὶ στὴν Ἑλλάδα, λέγεται «ἀνεξάρτητη ἐθελοντικὴ αὐτοχρηματοδοτούμενη ἐρευνητικὴ δημοσιογραφία»»  (ὁ περιγραφικὸς τίτλος εἶναι δικός μου).

Βλέπουν ἴσως ὅτι πολλοὶ χρῆστες τοῦ ἴντερνετ κάνουν πλέον ἀνεξάρτητες ἔρευνες γιὰ νὰ διασταυρώσουν μία πληροφορία, ὄσο μποροῦν καὶ ὅσο μποροῦν καὶ εἶπαν: «δέν πιάνουμε στασίδι πρῶτοι;»

Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς «ἔγκυρες» πηγὲς εἰδήσεων ποὺ μᾶς πασάρουν κατὰ καιροὺς (π.χ τὸ ἔγραψε ἡ τάδε ἐφημερίδα, τὸ εἶπε τὸ τάδε κανάλι, τὸ ἀνέφερε ὁ τάδε «ἔγκυρος» δημοσιογράφος), τώρα θὰ ἔχουμε καὶ «ἐγκύρους» ἐρευνητές, ὥστε νὰ μὴν χρειάζεται νὰ μποῦμε στὸν κόπο νὰ ψάχνουμε ἂν μία εἴδηση εἶναι ἔγκυρη….

Τὸν νοῦ σας, μὲ τὸ ἴντερνετ βγῆκαν τὰ «πρόβατα» ἀπὸ τὸ μαντρὶ τῆς ἐνημερώσεως ποὺ σέρβιραν τὰ κάθε εἴδους «καθεστωτικά»  Μ.Μ.Ε. (Τηλεοπτικὰ Κανάλια, Ῥαδιοφωνικοὶ Σταθμοί, Ἐφημερίδες, Περιοδικά) καὶ πλέον χρειάζονται νέοι «τσοπαναραῖοι» νὰτὰ βάλλουν σὲ ἄλλα μαντριά…

Ἔτσι, ἔχω παρατηρήσει ὅτι ἔχει αὐξηθεῖ δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν hoax ἣ «ἐπίτηδες» ψευδῶν εἰδήσεων στό διαδίκτυο τὰ τελευταῖα 1-2 χρόνια…
Παράλληλα ἐμφανίζονται ἱστοσελίδες, τόσο Ἑλληνικὲς ὄσο καὶ ξένες, ποὺ προσπαθοῦν νὰ καταπολεμήσουν αὐτὸ τὸ φαινόμενο, καταῤῥίπτοντας τὰ hoax καὶ στὴν συλλογικὴ μνήμη πολλῶν χρηστῶν τοῦ ἴντερνετ, καταγράφονται ὡς «σταυροφόροι» τῆς ἀληθείας….
Καλὸ ἢ κακό, θὰ δείξη…

Ἄρα κι ἐδῶ ἐμφανίζεται τὸ φαινόμενο ὅπου κάποιοι δημιουργοῦν ἔνα πρόβλημα ἐκ τοῦ μηδενός, ὑπάρχει ἀντίδρασις καὶ στὸ τέλος «λύσις».

Τέλος, ἔχουν ἐμφανισθεῖ κάποιοι ἄλλοι «σταυροφόροι» ἀνακαλύψεως τῆς ἀληθείας σὲ διάφορες εἰδήσεις, ὅπως τὸ Bellingcat, μόνο ποὺ ξεχάστηκαν καὶ ἀπεκάλυψαν, γρήγορα κατὰ τὴν γνώμη μου, ὅτι δὲν εἶναι τόσο «ἀνεξάρτητοι» καὶ «ἀνιδιοτελεῖς» ὅσο φάνηκαν ἀρχικά, τοὐλάχιστον κατὰ τὴν γνώμη μου.

Bellingcat: the Dead Cat Factory

Παπανικολαου Σωτήρης

(Visited 94 times, 1 visits today)
Leave a Reply