Τὸ μοναδικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Εὐρώπης…

Τὸ μοναδικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Εὐρώπης...Φθάσαμε στὸ σημεῖο ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶναι πιθανὸ νὰ θυσιασθῇ γιὰ τὸ καλὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Τσίπρα… Θὰ ὑπάρχη μόνον ἕνα hotspot κι αὐτὸ θὰ λέγεται Ἑλλάδα.
Καὶ θὰ εἶναι δική σου εὐθύνη, γιατὶ δὲν ἔκανες κάτι στὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα.

Ῥόμπερτ Φίτσο
Σλοβάκος πρωθυπουργὸς

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 90 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ μοναδικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Εὐρώπης…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Τὸ μοναδικὸ στρατόπεδον συγκεντρώσεως τῆς Εὐρώπης… | tolmima

Leave a Reply