Ὁ Γάμος τῆς Γιαννούλας…

[…] tο 1900 ἔνας Ἀθηναῖος δημοσιογράφος ἔγραφε, μὲ μιὰ δόση μελαγχολίας: «Αἱ Πάτραι δικαίως δύνανται νὰ εἶναι ὑπερήφαναι ὅτι αὐταὶ μόνον ἐν Ἑλλάδι καὶ τῇ Ἀνατολῇ […] κατέχουν τὰ σκῆπτρα, ὅσον ἀφορᾷ στὸν πανηγυρισμὸν τῶν Ἀπόκρεῳ».

Ἐκ τῶν πανηγυρισμῶν καὶ ὁ Γάμος τῆς Γιαννούλας τῆς Κουλουροῦς, ὁ ὁποῖος θὰ τελεσθῆ εἰς ὀσονούπω ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Γερμανοῦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Καλὴν βραδιὰν να ἔχετε…
Μὲ γλέντια καὶ χαρές!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 147 times, 1 visits today)
Leave a Reply