Ἀριστεροὶ κι ἐπαναστάτες ἔως ἐκεῖ ποὺ …παύει ἡ ἐπανάστασις!!!

Ἀριστεροὶ κι ἐπαναστάτες ἔως ἐκεῖ ποὺ ...παύει ἡ ἐπανάστασις!!!
Οἱ περισσότεροι πολιτικοὶ εἶναι δειλοί, ἀλλὰ ὁ ἀριστερὸς ἔχει τὰ πρωτεῖα.
Καὶ αὐτὸ γιατὶ ὅσο περισσότερο ἐμφανίζεις τὸν ἑαυτό σου ὡς ἐπαναστάτη, τόσο περισσότερο φαίνεται ἡ δειλία σου ὅταν ἔλθῃ ὁ καιρὸς νὰ ἐκπληρώσῃς τὸν ὑποτιθέμενο σκοπό σου.

Κοινῶς, δὲν ἔχει ὑπαρξιακὸ βάθος, καὶ οὐδεὶς ἀριστερὸς θὰ πέθαινε γιὰ τὸ πιστεύω του.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ τάσις πρὸς τὴν κλάψα ὅταν διαψεύδεται ἡ ἐπανάσταση ἀλλὰ καὶ ἡ προσφορὰ πολιτικῶν ὑπηρεσιῶν σὲ ἄλλους χώρους μετὰ τὴν ἀπογοήτευση.
[Αὐτὸς ὁ θεατρινισμὸς χρωστάει πολλὰ στὸν τύπο τοῦ σατυρικοῦ καραγκιόζη ποὺ παίζει τὸν ἐπαναστάτη γιὰ νὰ ρίχνῃ γκόμενες.]

Μάλιστα τὰ ἔχουν τόσο ὡραῖα βολέψει στὸ κεφάλι τους ποὺ ἡ ἐπίκλησις τοῦ θανάτου εἶναι «φασιστική». [Ἐδῶ νὰ βγάλουμε ἀπὸ τὴν συζήτηση τοὺς σοβιετικοὺς οἱ ὁποῖοι ἔπεσαν στὸν Β’ ΠΠ γιὰ τὴν Ῥωσσία καὶ ὄχι γιὰ τὸν κομμουνισμό.]

Μιὰ ἀντιμεταφυσικὴ ἰδεολογία ποὺ στόχος της εἶναι τελικὰ ἡ κοιλιὰ (=ἡ ἐλευθερία νὰ κάν ὅ, τι θέλω), δύσκολα μπορεῖ νὰ ὑπερβῇ τὸ σημεῖο ὅπου μὲς στὴν πάλη ὁ ἀγωνιζόμενος ἀναπόδραστα θὰ δοκιμάση τὸν ἀφανισμό τού.
Εἶναι σὰν νὰ ἔβαζες ἕναν χρηματιστὴ νὰ ὑπερασπισθῇ τοὺς τοίχους τoῦ χρηματιστηρίου –τὸ χρηματιστήριο ὅμως δὲν εἶναι ἰδέα.

Ἡ πολιτικὴ ἀρετὴ εἶναι πέραν ἀπὸ τὴν ἀτομικὴ ἰκανοποίηση καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ θεμελιῶδες πρόβλημα τῆς ἀριστερᾶς.

Συβρίδης Γιῶργος

εἰκόνα

(Visited 170 times, 1 visits today)
Leave a Reply