Πονόψυχοι μέ τό μεταναστευτικό οἱ κυβερνῶντες μας;

Πονόψυχοι μέ τό μεταναστευτικό οἱ κυβερνῶντες μας;Για γέλια και πολλές (μα πάρα πολλές) κλωτσιές είναι ρε αυτοι οι άχρηστοι.
Τόσον καιρό μας έχουνε πρήξει τα ούμπαλα, ότι ενδιαφέρονται για το μεταναστευτικό, ότι με βάση την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη «διαπραγματεύονται» με τους θεσμούς για την εξασφάλιση καλλίτερων συνθηκών, κι’ αυτοί ρε ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΕΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ.
….και ἐβγαλαν τώρα την προκήρυξη για την στελέχωσή της, προφανώς με 53 συριζορούφιανους, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων να λήγει …σ’ ένα μήνα.

Αν αυτή η είδηση-απόδειξη της αχρηστίας και της υποκρισίας τους, δεν τύχει 2.000.000 κοινοποιήσεων δεν είσαστε τίποτα….

Εγώ, πάντως, τους «κάρφωσα» ήδη στα ευρωπαϊκά όργανα!!!

Ῥούσσης Νῖκος

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1Σ/2016

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Σ/2016 Πρόσκληση του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/7-3-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 4058/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Η Πρόσκληση αφορά στην πλήρωση συνολικά πενήντα τριών (53) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) καθώς και προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαιδεύσεως.

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν μόνον όσοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων σε θέσεις των κλάδων/ειδικοτήτων που αναφέρονται στην Πρόσκληση 1Σ/2016 και που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ από 1.1.2009 μέχρι και την 31.12.2012 ή έχουν διατεθεί προς διορισμό σε αντικατάσταση των αρχικώς διορισθέντων υποψηφίων με απόφαση Τμήματος του ΑΣΕΠ που εκδόθηκε το ίδιο χρονικό διάστημα, βάσει διαδικασιών πληρώσεως θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του ΑΣΕΠ ή των φορέων οι πίνακες των οποίων έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ και δεν έχουν διορισθεί.

Το ΦΕΚ της Προσκλήσεως έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα), από το Γραφείο Εξυπηρτήσεως Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα) καθώς και από τις Περιφερειακές Ενότητες και τις Περιφέρειες της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο «Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για πρόσληψη στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκροτήσεως» (έντυπο ΑΣΕΠ με την ένδειξη ΥΠΑΣ.189.3), στην επιλογή: Έντυπα Αιτήσεων -> Διαγωνισμών ΑΣΕΠ -> Με Σειρά Προτεραιότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής λήγει με την πάροδο της 12ης Απριλίου 2016, ημέρας Τρίτης.

Η αίτηση υποβάλλεται στο ΑΣΕΠ μόνο ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή σε φάκελο μεγέθους Α4 ή στον ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, ο οποίος διανέμεται από τα ΕΛΤΑ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Πρόσκληση: 1Σ/2016
Τ.Θ. 14308
Τ.Κ. 11510
ΑΘΗΝΑ

εἰκόνα

(Visited 128 times, 1 visits today)
Leave a Reply