Τί χαρακτηριστικά πρέπει νά διαθέτῃ ἕνας δικαστικός λειτουργός;

Τί χαρακτηριστικά πρέπει νά διαθέτῃ ἕνας δικαστικός λειτουργός;

Από όσο ξέρω, χωρίς να είμαι νομικός, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας δικαστής είναι η αυτοσυγκράτηση και η οικονομία λόγου. Πρέπει να μιλάει λίγο, πολύ πολύ προσεκτικά και, κυρίως, μόνον όταν ερωτηθεί, σύμφωνα πάντα με τους κανόνες που διέπουν την υποβολή ερωτήσεων στο πεδίο ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του.

Υπό αυτές τις συνθήκες η κυρία που προϊσταται της ελληνικής δικαιοσύνης, έτοιμη να μαλλιοτραβηχθεί δημόσια με τον καθένα, σε σχέση με πράγματα που έχουν να κάνουν με το αξίωμα της και πάντα δι΄ασήμαντον αφορμή, μόνο δικαστή δεν θυμίζει.

Αν δεν είχαμε χίλιες και μία ντροπές να μετρήσουμε θα έλεγα ότι η εν λόγω αποτελεί ντροπή για την χώρα. Στις ημέρες που ζούμε, όμως, τέτοιες διαπιστώσεις είναι πια πλεονασματικές. Για ποιο πράγμα να πρωτοντραπεί κάποιος. Θλίψη μόνο.

Θέμης Καζαντζίδης

εἰκόνα

(Visited 130 times, 1 visits today)
Leave a Reply