Καλὴ ἐαρινὴ ἰσημερία Ἕλληνες…

Καλὴ ἐαρινὴ ἰσημερία Ἕλληνες...Σήμερα, ἡ καρδιὰ τῆς Μάννας Γῆς ἀνασκιρτᾶ!
Ὑποδέχεται τὸ ΦΩΣ τοῦ Ἀποόλλωνος!
Ὑποδέχεται τὴν Κόρη ποὺ θὰ σμίξη μὲ τὴν Μάννα!
Ἀνοίγουν σὰν λουλούδια οἱ καρδιὲς γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν
τὶς θερμὲς ἀναζωογονητικὲς, ψυχοτρόφες ἀκτῖνες .
Τὸ ὀργασμικὸ ξέσπασμα τῆς ΦΥΣΕΩΣ!
Τὸν θρίαμβο τῆς Ζωῆς
Σ’ ἕναν χορὸ ποὺ ὁδηγεῖ  τὶς ψυχὲς στὴν αὐτοεπίγνωση .
Ἔρως παντοῦ!
Ἔρως παντοδύναμος!
Ἔρως ἀνίκητος!

Καλὴ Ἐαρινὴ Ἰσημερία Ἕλληνες!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply