Κι ἄργειε νὰ ‘λθῃ ἐκείνη ἡ ἡμέρα…

Κι ἄργειε νὰ 'λθῃ ἐκείνη ἡ ἡμέρα...Ἄργειε νά ῾λθη ἐκείνη ἡ μέρα
κι ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατὶ τά ῾σκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.

Δυστυχής! Παρηγορία
μόνη σου ἔμεινε νὰ λὲς
περασμένα μεγαλεῖα
καὶ διηγώντας τα νὰ κλαῖς.

Καὶ ἀκαρτέρει, καὶ ἀκαρτέρει
φιλελεύθερη λαλιά,
ἕνα ἐκτύπαε τ᾿ ἄλλο χέρι
ἀπὸ τὴν ἀπελπισιά…

Διονύσιος Σολωμός,
Ὕμνος εἰς τὴν ἐλευθερίαν

(Visited 198 times, 1 visits today)
Leave a Reply