Οἱ θιγμένοι…

Μαζεύτηκαν 500 νοματαῖοι νὰ ἀπαιτήσουν τὸν διορισμό τους στὸ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν.
500 καλλιτέχνες, ποὺ στὰ χρόνια τῆς κρίσεως εὑρίσκοντο ἀνάμεσα ἀπὸ τὸ Μπρικολὰζ καὶ τοῦ Ζόναρς.

Οἱ θιγμένοι...

Καὶ δὲν σκέφθηκαν, ἑπτὰ χρόνια ποὺ τρῶν Π@οῦτσα νὰ μαζευθοῦν καὶ νὰ ἀντιδράσαουν σὲ ὅλο αὐτὸ τὸ αἶσχος, νὰ ποῦν μία κουβέντα ῥὲ ἀδελφέ…

Ὄχι ῥὲ φίλε…
Μαζεύτηκαν τώρα γιατὶ ἐθίγησαν ἀπὸ τὶς π@ύτσες ποὺ χόρευαν μακαρένα στὴν παράσταση τοῦ Φᾶμπρ καὶ γιατὶ δὲν θὰ φᾶν δημόψιο ψωμάκι…

Γαυγίζουν ὅτι βιάζεται ὁ ἑλληνικὸς μπολιτισμός, ὅσο αὐτοί, μὲ τὴν ἀνοχή τους καὶ τὴν σιωπή τους, σὲ μία κοινωνία κατεστραμμένη, κάνουν ἀβαβᾶ ὅλο αὐτὸ τὸ αἶσχος ποὺ ζοῦμε.

Χάρης Ζάβαλος

εἰκόνα

(Visited 207 times, 1 visits today)
Leave a Reply