Ἦλθε, εὐλόγησε τὴν ISIS καὶ ἀπῆλθε…

Ἦλθε κι ὁ πάπας… Τώρα ποὺ ἔχουμε …ζήτησιν φυσικὰ κι αὐτός, νὰ φωτογραφηθῇ, νὰ πάρῃ μαζύ του …ἐμπόρευμα καὶ νὰ νὰ εὐλογήσῃ τὴν ISIS*!!!

Ἦλθε, εὐλόγησε τὴν ISIS καὶ ἀπῆλθε...

Καὶ καμαρώνει ἡ ΕΡΤ, τῶν ὑπεραρίθμων κομματοσκύλων, γιὰ τὸ «παγκόσμιο μήνυμα ἀλληλεγγύης στοὺς πρόσφυγες», μὲ τὴν σημαία τῶν ἀποκεφαλιστῶν νὰ εὐλογεῖται ἀπὸ τὸν  πάπα.
Γιατὶ τέτοιοι εἶναι. Τσιράκια τῶν ἀποκεφαλιστῶν ὅλοι τους.
Στὴν μία μεριὰ αὐτοί, στὴν ἄλλην ἐμεῖς.
Στὴν μία μεριὰ τὰ ὑβρίδια μὲ τοὺς στρατοὺς τῶν ἀποκεφαλιστῶν τους καὶ τοὺς σχετικοὺς ἱεράρχες ποὺ εὐλογοῦν τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς καὶ στὴν ἄλλην ἐμεῖς, ὅλοι ἐμεῖς.

Ἦλθε λοιπὸν καὶ ὁ ὑβριδιοπροσκυνημένος πάπας, εὐλόγησε τὴν σημαία τῆς ISIS  καὶ ἀπῆλθε.
Ὅπως ἀκριβῶς κι ὅλοι αὐτοὶ οἱ καραγκιόζηδες, οἱ ναρκομανεῖς, οἱ ψυχοπαθεῖς τοῦ πλανήτου,  ποὺ κάθε τρεῖς καὶ λίγο, ὡς πορδές, πετάγονται γιὰ νὰ μᾶς …«θαυμάσουν» γιὰ τὴν βλακεία μας ποὺ τοὺς ἀνεχόμεθα καὶ δὲν παίρνουμε τὸ σκουπόξυλο νὰ καθαρίσουμε τὴν κόπρο ἀπὸ τὸν τόπο.

Φαντάζομαι πὼς δὲν θὰ μᾶς ξανατιμήση μὲ ἀνάλογη ἐπίσκεψιν συντόμως.
Θὰ ἐπανελθη γιὰ τὰ λάφυρα, ἀργότερα.
Τώρα μᾶς …εὐλόγησε.

Φιλονόη

*  Ἡ παραπάνω σημαία εἶναι αὐτὴ ποὺ φέρονται νὰ κουβαλοῦν οἱ «ἀντιπολιτευόμενοι» τοῦ Ἄσαντ, ποὺ ξεκίνησαν τοὺς ἀποκεφαλισμοὺς στὴν Συρία, ὡς  …«ἐπαναστάτες», ὑποστηριζόμενοι ἀπὸ τὸ ISIS καὶ ποὺ …«ὅλως συμπτωματικῶς» χρηματοδοτοῦνται, ὑποστηρίζονται, ἐξοπλίζονται, ἐκπαιδεύονται, διαφημίζονται καὶ καθοδηγοῦνται ἀπὸ τὴν Σαουδικὴ Ἀραβία, τὸ ΝΑΤΟ, τὶς ΗΠΑ καὶ τὸ Ἰσραήλ. Ὅλως …«συμπτωματικῶς» λέμε!!! Κι ἐπεὶ δὴ ὁ πάπας προσφάτως ἐπεσκέφθη καὶ τὴν Τουρκία, τὴν ὁποίαν ὁσονούπω …διεθνοποιοῦν, πολὺ φοβᾶμαι πὼς καὶ ἡ Μυτιλήνη, ὁσονούπω, ὁδεύει πρὸς τὴν …διεθνοποίησιν. Κι ὄχι μόνη της φυσικά.

εἰκόνα

(Visited 254 times, 1 visits today)
One thought on “Ἦλθε, εὐλόγησε τὴν ISIS καὶ ἀπῆλθε…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Πάπας: Ήλθε, ευλόγησε την ISIS και απήλθε… | aznews.site

Leave a Reply