Ψηφοφόροι καὶ προλετάριοι πρὸς …ἀντικατάστασιν!!!

Τί πίνουν ῥέ π@ύστη μου;
(Ἀπὸ ὅτι καταλαβαίνετε, δὲν εἶναι ἀκριβῶς ἀλληλέγγυος καὶ «πονόψυχος». Ἁπλᾶ ψάχνουν νέους «προλεταρίους» γιὰ νὰ ἡγθοῦν, γιατὶ οἱ ἐδῶ τοὺς ἔχουν κλασμένους…)

Ἀπόψεις ἀλληλεγγύου:

Ἔχω τὴν ἄποψη, γιὰ νὰ τελειώσω, ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἂν δὲν φέρῃ τοὐλάχιστον ἕνα ἐκατομμύριο ἐργάτες σὲ πολὺ σύντομο διάστημα, θὰ καταῤρεύση.
Μόνον κάποιος ἀνιστόρητος δὲν καταλαβαίνει ὅτι χωρὶς ξένους ἐργάτες δὲν ἔχει μέλλον μία οἰκονομία καὶ ὅτι ποτὲ στὴν ἱστορία τοῦ ἀνθρώπου οἰκονομία κράτος ἢ πολιτισμὸς δὲν ἀναπτύχθηκε χωρὶς αὐτούς.
Τὸ κενὸ ποὺ ἄφησαν πίσω τους οἱ Ἀλβανοὶ καὶ οἱ Βούλγαροι καὶ οἱ Ῥουμάνοι ἐργάτες, ποὺ ἔφυγαν, πρέπει ἐπειγόντως νὰ ἀναπληρωθῇ, ἀλλοιῶς θὰ εἴμαστε στὸ ΔΝΤ μέχρι τὸ 2200.

Ψηφοφόροι καὶ προλετάριοι πρὸς ...ἀντικατάστασιν!!!

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply