Ὑπερπαραγωγὲς «εὐαισθησίας» καὶ «φιλανθρωπίας»…

Ἡ ῥασοφόρος ὑποκρισία, ὡς λευκὴ περιστερά, πέταξε μὲ τὰ φτερὰ τῆς Ἀλιτάλια καὶ προσγειώθηκε στὴν Λέσβο, ὅπου τὴν περίμεναν μερικὲς ἑνωτικὲς ὀρθόδοξες κουροῦνες, μαζὺ μὲ πολιτικὲς τσίχλες καὶ τσαλαπετεινούς, ἀφοῦ ἡ περιστερὰ εἶναι καὶ ἀρχηγὸς κράτους!

Ὑπερπαραγωγὲς «εὐαισθησίας» καὶ «φιλανθρωπίας»... 3

Ἦλθε, λέει, γιὰ τοὺς πρόσφυγες, ἀλλὰ δὲν ἔφερε «καλαμπόκι», μόνον εὐλογίες, δημοσιογράφους καὶ ἐπιτελεῖο θρησκειοπολιτικό.
Μὴν γελιέστε! Θρησκεία καὶ πολιτικὴ πηγαίνουν μαζὺ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν σπηλαίων. Οὔτε νὰ θεωρεῖτε, πὼς ἡ θρησκεία (ὡς σύστημα) εἶναι κάτι ξεπερασμένο καὶ πὼς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ ἐπιδρᾷ καθοριστικὰ στὰ τεκταινόμενα, ἰδιαίτερα στὴν Δύση.

Ὁ Πάπας, παρὰ τὸ «ψαλίδισμα» τῶν τελευταίων αἰώνων, ποτὲ δὲν ἔπαψε νὰ εἶναι ἡ κορυφαία θρησκευτική, ἀλλὰ καὶ πολιτικὴ προσωπικότητα ὅλης τῆς Δύσεως. Δὲν τολμᾶ κάποιος νὰ τὸν ἀψηφίσῃ καὶ νὰ συγκρουσθῇ ἀνοικτὰ μαζύ του.

Οἱ ἰδέες κινοῦν τὸν κόσμο κι ὄχι τὸ χρῆμα.
Ἂν ὁ Πάπας ἐνδιεφέρετο πραγματικὰ γιὰ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς πολέμους, ποὺ δημιουργοῦν τὰ πνευματικά του τέκνα στὶς πατρίδες τους, θὰ ἀρκοῦσε νὰ πάῃ στὴν Συρία, στὸ πεδίο τῆς μάχης, γιὰ νὰ ἀνατρέψῃ τὰ πάντα, σὲ ἐπίπεδον ἐντυπώσεων τοὐλάχιστον, ὑπὲρ τῆς Εἰρήνης.  Οἱ δηλώσεις ἀπὸ τὸ Βατικανὸ μικρὴ ἀξία ἔχουν καὶ δὴ ἀπενεχοποιητικὴ ἀπέναντι στὰ ἐγκλήματα τῆς παρηκμασμένης Δύσεως, τῆς ὁποίας πνευματικὰ ἡγεῖται.

Στὸ σόου, ποὺ ἦταν ὁμολογουμένως ἀναμενόμενον πὼς θὰ ξεπερνοῦσε σὲ δημοσιότητα τὰ σόου τῶν προηγουμένων στάρ, τῆς Τζολί, τῆς Ῥενγκρέιβ, τῆς Σάραντον, τοῦ Γουάι-Γουάι-Οὐαὶ ποὺ ὅλο ἐδῶ γύρω εἶναι, προσεφέρθησαν νὰ συμμετέχουν εὐγενικά, ὡς κομπάρσοι, καὶ ὁ Πατριάρχης μὲ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, διότι ἐπρόκειτο περὶ ὑπερπαραγωγῆς «φιλανθρωπίας» καὶ ἑνωτικοῦ πνεύματος.

Ὑπερπαραγωγὲς «εὐαισθησίας» καὶ «φιλανθρωπίας»... 1

Ὁ Πάπας, δὲν εἶναι ἔνας ἁπλὸς στάρ. Εἶναι ἕνας σοῦπερ στάρ! Ἀναρωτιέται βέβαια κάποιος, γιατί οἱ Πάπες δέν ἔδειξαν τήν ἴδια «εὐαισθησία» καί γιά τούς πρόσφυγες τοῦ 1922, ποὺ πνίγονταν στᾶ ἴδια νερά, ἀλλά, ἀντίθετα, ἔδιναν συγχαρητήρια στόν Κεμάλ γιά τίς ἐπιτυχίες του; Θά ῥίξη καί γιά αὐτούς κάποιο δάφνινο στεφάνι στήν θάλασσα;

Παλαιὲς ἱστορίες, θὰ πεῖτε. Τόσο παλαιὲς ὅμως καὶ ἀκόμη παλαιότερες εἶναι καὶ οἱ ἀπόπειρες ἐκβιαστικῆς «ἑνώσεως» τῶν ἐκκλησιῶν σὲ μίαν ψευδοένωση, πάντα ὅταν ἡ Ἑλλὰς εἶναι σὲ ἐθνικὴ δυσκολία. Μία ψευδοένωσις ἀνάλογα καταστροφικὴ μὲ ἐκείνη τῆς πολιτικῆς στὴν ΕΕ, ὅπου ὅπως ἡ Ἑλλάς, ἔτσι καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ ὑποταχθῆ καὶ θὰ ἁλωθῆ ἀπὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα τῆς Δύσεως. Ὅμως θὰ ἀποτύχουν, ὅπως ἀπέτυχαν καὶ τοὺς προηγουμένους αἰῶνες. Εἶναι πολλὰ χρόνια αὐτὴ ἡ κολώνια, ἐνωτικοὶ καὶ ἀνθενωτικοί.

Πρὸς τὸ παρόν, ἔχουν ξαμολύσει διαφόρους φιλοπαπικοὺς ῥασοφόρους οἰκουμενιστὲς καὶ θεολόγους, γιὰ νὰ δαγκώνουν μὲ ἀπαξιωτικοὺς καὶ περιφρονητικοὺς χαρακτηρισμοὺς ὅσους ἀντιδροῦν καὶ ἀντιστέκονται, ἀλλὰ καὶ δημοσιογράφους τῶν ΜΜΕ. Ἄνθρωποι, ποὺ ἔχουν τόση σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὰ θρησκευτικὰ θέματα, ὅση καὶ ὁ Πάγκαλος μὲ τὴν γυμναστική, φωνάζουν ὑπὲρ  «Ἀγάπης»  καὶ «ἐνώσεως» τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐπειδὴ ἔτσι τοὺς εἶπαν. Εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ σοῦ ἔλεγαν πὼς τὸ μνημόνιο εἶναι καλὸ καὶ ἡ Τρόικα ἀναγκαία.

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος

Ἡ κανονικὴ σημαία τῆς Συρίας ἔχει δύο ἀστέρια. Αὐτὴ ἐδῶ, ποὺ εἶναι ὁ Πάπας, ἔχει τρία. Εἶναι τῆς ἀντιπολιτεύσεως, τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ FSA, ποὺ ἦταν καὶ οἱ πρῶτοι ἀποκεφαλιστὲς πρὶν τὸ ΙΚ.

Ὑπερπαραγωγὲς «εὐαισθησίας» καὶ «φιλανθρωπίας»... 2

Γιὰ τὸν πολυτονισμὸ Φιλονόη

(Visited 169 times, 1 visits today)
Leave a Reply