Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἀλβανίας…

Ἡ τεχνολογία στὴν ὑπηρεσία τῆς Ἀλβανίας...

Ἀλβανία καὶ τεχνολογία…

Ἄλλοι παράγουν τεχνολογία, ἄλλοι τὴν χρησιμοποιοῦν καὶ οἱ μὲν πρῶτοι εἶναι δημιουργοί, οἱ δὲ δεύτεροι χρῆστες.
Τί σχέση ἔχει αὐτό μέ τήν Ἀλβανία;

Κοινὸν τῶν Βαλκανίων γνώρισμα εἶναι ἡ διαφθορὰ διὰ τοῦ «λαδώματος». Ὅταν Ἀλβανὸς τροχονόμος συνελάμβανε κάποιον γιὰ παράβαση, ἀντὶ νὰ τοῦ κόψῃ πρόστιμο ὑπὲρ τοῦ κράτους, τὸ ἔκοβε ὑπὲρ τοῦ ἑαυτοῦ του, λιγότερο φυσικά. Ἔτσι ὅλοι ἦσαν εὐχαριστημένοι.

Ὁ πρωθυπουργὸς Ῥάμα φαίνεται νὰ ἔχῃ σταλινικὲς ἢ μαοϊκὲς καταβολές.
Φόρεσε στὸ πέτο ὅλων τῶν ἀστυνομικῶν καὶ ἐν γνώσει τους μικροκάμερα, ὥστε νὰ παρακολουθῶνται συνεχῶς.
Σὲ δύο μῆνες τὰ ἀποτελέσματα ὑπέροχα. Οὐδεὶς τόλμησε να χρηματισθῇ καὶ ὅλα τὰ πρόστιμα ὑπὲρ τοῦ κράτους!!!
Ἡ τεχνολογία ἔκανε τὸ θαῦμα της καὶ στὴν ……. Ἀλβανία!!

Τρύφων Ὀλύμπιος

γιὰ τὸν πολυτονισμό: Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 221 times, 1 visits today)
Leave a Reply