Μία «ἀναγεννησιακὴ ἐπένδυσις» ποὺ …δὲν ἔγινε!!!

Μεσήλιξ…Ρούσσιος
Ένα χρόνο πριν η ειρωνική μου «προφητεία», την οποία-όπως θα δείτε, αν έχουν παραμείνει τα σχόλια, από τότε-υπήρξαν διάφορα κοροϊδα που μιλούσαν για αναγεννησιακή επένδυση!!!
…κάποιοι δε, εντελώς μ@λάκες, περίμεναν και την προκαταβολή για το έργο του αγωγού, που θά έφερνε από την Ρωσσία ο Παναότης.

Μία «ἀναγεννησιακὴ ἐπένδυσις» ποὺ ...δὲν ἔγινε!!!

Ο Τσίπρας συμφωνεί με τον Μίλερ, ότι πρέπει να συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την προώθηση της επενδύσεως του αγωγού που θα μεταφέρει ρωσσικό φυσικό αέριο από τα ελληνοτουρκικά σύνορα προς την Κεντρική Ευρώπη, μέσω Ελλάδας, η οποία θα καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τον οδικό χάρτη του έργου.
….και ο Λαφαζάνης, κοιτάζοντας με απλανές βλέμμα στα ψηλά, είναι σαν να παρακαλάει το Θεό και ν’ αναρωτιέται: «Θα ζούμε άραγε μετά από πενήντα χρόνια, να δούμε ολοκληρωμένο το έργο;»

Ῥούσσης Νῑκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply