Ἐκλογὴ διὰ τῆς …κληρώσεως!!!

Προσωπικῶς πιστεύω, ἐδῶ καὶ χρόνια, πὼς ἡ κλήρωσις σὰν μέσον ἐκλογῆς θὰ μποροῦσε νὰ συμβῇ ΜΟΝΟΝ γιὰ ἄτομα ποὺ τὰ προσόντα τους καὶ οἱ ἱκανότητές τους θὰ ἦσαν τέτοιες ποὺ θὰ συνιστοῦσαν μικρὲς ἀποκλίσεις, γιὰ κάποιο ἀντικείμενον.
Ἐάν, γιὰ παράδειγμα, στὴν μάχη τοῦ Μαραθῶνος, ποὺ σαφῶς ἴσχυε ἡ κλήρωσις, δὲν ἐγίνετο ἀνάμεσα σὲ ἄτομα μὲ παρεμφερεῖς ἐμπειρίες καὶ ἱκανότητες, καθὼς καὶ τὸ ἀναγκαῖον γνῶθι σ’εἁυτόν, οὐδέποτε θὰ μποροῦσε ἡ ἱστορία νὰ τιμήσῃ ἕναν Μιλτιάδη.

Ἐκλογὴ διὰ τῆς ...κληρώσεως!!!
Ἡ πρώτη φορὰ στα χρονικά, στὴν Γαλλία!
Στὸ Στρασβοῦργο (Γαλλία) τὰ μέλη μιᾶς συλλογικότητος ἐπέλεξαν διὰ κληρώσεως τὸν ἐκπρόσωπό τους, γιὰ  τὶς βουλευτικὲς ἐκλογές!
(…)Εἶναι ὅλοι βαθειὰ συγκινημένοι. «Αὐτὸ εἶναι ἔνα ἰστορικὸ γεγονός», τραυλίζει ὁ Quitterie, ἀποσβολωμένος ἀπὸ τὴν «μεγάλη στιγμή». Δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ἕνας ὑποψήφιος βουλευτής, ποὺ νὰ ἔχῃ ἐπιλεγεῖ μὲ κλήρωση. Αὐτὸ θὰ τὸ γράψη ἡ Wikipedia! “(…)
(…) Ὅλα τὰ μέλη τῆς συλλογικότητος «Ma Voix» («Ἡ Φωνή μου») ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσουν καὶ νὰ ἐπικυρώσουν δέκα ὁμαδικὰ ἀνοικτὰ online μαθήματα ἐκπαιδεύσεως σὲ ἀπ’ εὐθείας σύνδεση: τὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν ἀνάσειξη ἐνὸς βουλευτοῦ, τὰ μονοπάτια τοῦ νόμου, τὴν λειτουργία τῶν μονίμων ἐπιτροπῶν, τὴν ὀργάνωση τῶν ἱδρυμάτων, τὴν ἱστορία τοῦ Συντάγματος…
Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν συμμετοχή τους σὲ διαλέξεις ἀπὸ διανοουμένους, συμμετεῖχαν σὲ βραδυὲς τηλεδιασκέψεως, μὲ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων, γιὰ τὸν ἔλεγχο διαφόρων τόπων. Ἡ ἰστοσελίδα φαίνεται νὰ καταῤῥέῃ κάτω ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἑκατοντάδες ἄνθρωποι συνδέονται μὲ αὐτήν.(…)
Ἔγιναν δύο κληρώσεις. Κατὰ τὴν πρώτη κλήρωση ἐπελέγη ἂν θὰ εἶναι γυναῖκα ἢ ἄνδρας ὁ ὑποψήφιος βουλευτής. Κληρώθηκε ἄνδρας. Στὴν δευτέρα κλήρωση, ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν-μελῶν, κληρώθηκε ὁ πενηντάχρονος, πρῴην βιβλιοπώλης καὶ νῦν ἐργαζόμενος στὴν ὑπηρεσία κοινωνικῶν ἐπιδομάτων, Daniel Gerber. Ο Gerber θὰ εἶναι ὁ πρῶτος ὑποψήφιος βουλευτὴς ἐπιλεγμένος διὰ κληρώσεως στὴν σύγχρονη ἱστορία.συγχρόνη ἵστορια!

liberation

μετάφρασις Βάσια Ζαριφοπούλου

Πρὸ ἀρκετῶν ἐτῶν ἀπεφασίσθη ἀπὸ κάποιαν ὁμάδα νὰ γίνῃ μία ἀγορὰ πολλῶν ἀντικειμένων χρηστικῶν γιὰ τὰ μέλη τῆς ὁμάδος. Οἱ προτάσεις ἦσαν δύο, ἀλλὰ πάντα γιὰ τὴν αὐτὴν ποιότητα ὑλικοῦ καὶ ὑπηρεσίας. Ἡ μία πρότασις προῆλθε ἀπὸ κάποιον μὴ ἐπώνυμο ἐπιχειρηματία, ποὺ μὲ τὸ κέρδος του ἐνσωματωμένον, προσέφερε ἕνα ἄριστο προϊόν, ἀλλὰ σὲ τιμὴ κατὰ …20 φορὲς χαμηλοτέρα τοῦ προϊόντος ποὺ προσέφερε ὁ ἀνταγωνιστής.
Ἡ ἀκραίως ὑψηλὴ τιμή, τοῦ άνταγωνιστοῦ, ὀφείλετο στὴν …δόξα ποὺ εἶχε πάρη ἀπὸ τὴν ἐργασία του.
Μὲ αὐτὰ καὶ μὲ τὰ ἄλλα ὅμως, τὰ μέλη τῆς ὁμάδος καλοῦντο νὰ ἐπιλέξουν διὰ τῆς …κληρώσεως τὸ ἀντικείμενον τῆς ἀγορᾶς.
Παρὰ τὶς ἀτελείωτες συζητήσεις, ἀπὸ τοὺς ἐναπομείναντες λογικούς, ἦσαν ἀνένδοτοι οἱ διοργανωτὲς τῆς κληρώσεως, ἐφ΄ ὅσον αὐτὸ ἦταν, πολιτικὰ ἔλεγαν, τὸ ἀναγκαῖον.

Φιλονόη

Υ.Γ. Τὸ καλλίτερον τῆς ὑποθέσεως (καὶ τοῦ θέματος) εἶναι τὸ ποιὸς τὸ παρουσιάζει καὶ τὸ ἀναδεικνύει. Μὰ φυσικὰ ἡ …«ἀγαπημένη μας»  liberation!!!

Ἐκλογὴ διὰ τῆς ...κληρώσεως!!!2

 wikipedia

(Visited 86 times, 1 visits today)
4 thoughts on “Ἐκλογὴ διὰ τῆς …κληρώσεως!!!

  1. Ειδες αυτοι οι περιουσιοι; Ειναι και τυχεροι.
    Αυτο που δεν καταλαβα ειναι προς τι η πρωτη κληρωσις μεταξυ φυλου;

Leave a Reply