Τὸ ἄγαλμα τοῦ Μαντέλα στὴν Παλαιστίνη

Ἀποκαλυπτήρια ἀγάλματος τοῦ Mandela στὴν Ramallah.

Τὸ ἄγαλμα τοῦ Μαντέλα στὴν Παλαιστίνη

Δῶρο τοῦ λαοῦ τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς στὸν λαὸ τῆς Παλαιστίνης.

Ὁ  Mandela κρατήθηκε καὶ σὰν ἄγαλμα, ἐπὶ τριάντα ἡμέρες, στὸ τελωνεῖο Ἰσραήλ, μέχριν νὰ διευθετηθοῦν οἱ δασμοὶ ποὺ ἔπρεπε νὰ πληρωθοῦν.

Μένει νὰ δοῦμε γιὰ πόσον καιρὸ θὰ τὸ ἀφήσουν ὄρθιο, οἱ …«περιούσιοι»!!!

Palestinians unveil 20-foot Mandela statue in Ramallah

Palestinians unveil 6-meter Nelson Mandela statue in Ramallah

Πολυζωΐδης Θανάσης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

 

(Visited 81 times, 1 visits today)
Leave a Reply