Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία προστατεύει θαυμάσια τὰ σύνορά της!!!

 Τὸ μήκους 560 μιλλίων τεῖχος, ποὺ ἔχει ὑψώσει ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία.
Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία προστατεύει θαυμάσια τὰ σύνορά της!!!1

Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία προστατεύει θαυμάσια τὰ σύνορά της!!!2
Κι ἔτσι οὔτε πρόσφυγας, οὔτε κουνοῦπι δὲν μπαίνει.
Ὅλοι κατευθύνονται στὴν φιλόξενη καὶ πλούσια Ἑλλάδα.
(Visited 380 times, 1 visits today)
Leave a Reply