Τί εἶναι ἡ TTIP;

Τί εἶναι ἡ TTIP;

Ἡ TTIP (Διατλαντικὴ Συνεργασία Ἐμπορίου καὶ Ἐπενδύσεων) εἶναι μία συμφωνία ποὺ φέρει ὅλα τὰ σημάδια τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, ἀφοῦ διαμορφώνεται μυστικὰ ἀπὸ τοὺς ἐκπροσώπους καὶ τὰ λόμπυ τῶν πολυεθνικῶν, χωρὶς τὴν ἐκπροσώπηση τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης, στοὺς ὁποίους θὰ ἀφορᾶ, ἐὰν τελικὰ ἐγκριθῇ.

Ἡ συμφωνία αὐτὴ εἶναι ὁ Δούρειος Ἵππος γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τῶν ΓΤΟ. (Γενετικὰ τροποποιημένων ὀργανισμῶν) στὴν Εὐρώπη.

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 181 times, 1 visits today)
Leave a Reply