Ἡ μυρουδιὰ τοῦ πολέμου…

Ἡ μυρουδιὰ τοῦ πολέμου...

δὲν εἶναι οἱ χαμένες Πατρίδες τῶν παρελθόντων χρόνων…
τὰ ποτάμια αἷμα ἀνωνύμων Ἡρώων…
οἱ ἀπίστευτες προδοσίες τῶν κατὰ καιροὺς «ἐθναρχῶν»…
δὲν εἶναι ἡ πληθυσμιακὴ συῤῥίκνωσις τῆς Πατρίδος…

ὁ ξεριζωμὸς τῆς νεολαίας της…
ἡ ἐξαθλίωση τῶν γερόντων της…
δὲν εἶναι οὔτε κἂν αὐτὴ ἡ σκισμένη στὰ μπαλκόνια σημαία μας…

εἶναι αὐτὸ ποὺ ἔρχεται…
ἡ μυρουδιὰ τοῦ πολέμου…
τῆς καμένης σάρκας…
τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Πατρίδος…
εἶναι ἡ προδοτικὴ στάσις τῶν ξεφτιλισμένων κυβερνήσεων…
ἡ πολιτικὴ ἀνεπάρκεια τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος…
εἶναι ἡ ἀδιαφορία…
ἡ ἄγνοια κινδύνου…
εἶναι τὸ σκοτάδι πίσω ἀπὸ τὴν κὶτς λάμψη τῆς μυκονιάτικης σιέστας…
εἶναι αὐτό,
ποὺ ἂν δὲν ἀφυπνίσουμε τὴν Ἐθνική μας συνείδηση, θὰ μᾶς καταπιῆ…
φορωντας ἕναν φερετζέ… ἢ ἕνα στέτσον… ἡ ἕνα καπέλο γούνινο…
εἶναι αὐτό,
ποὺ στὶς μεγάλες «εὐημερίες» μας ἀφήσαμε νὰ μᾶς ἀπαλλοτριώσῃ…
μαῦρες ἡμέρες «ξημερώνουν» στὴν πιὸ ὄμορφη γειτονιὰ τοῦ πλανήτου ἀδέλφια…
στὴν ἴδια γειτονιὰ που κατοικοῦμε ὅλοι…

Καφετζόπουλος Χάρης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 236 times, 1 visits today)
Leave a Reply