Ἀποχαιρέτα την τὴν Κούβα ποὺ χάνεις…

Πρὸ πάντων νὰ μὴν γελασθῇς…
Μὴν πῇς πὼς ἦταν ὄνειρο…
Πὼς ἀπατήθηκεν ἡ ἀκοή σου·

Μάταιες ἐλπίδες τέτοιες μὴν καταδεχθῇς.

Κι ἀποχαιρέτα την, τὴν Κούβα ποὺ χάνεις…

Ἀποχαιρέτα την τὴν Κούβα ποὺ χάνεις...

Πολυζωΐδης Θανάσης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 168 times, 1 visits today)
Leave a Reply