Ἡ χρηματιστηριακὴ ἁρπακτὴ ὠχριᾶ ἐμπρὸς στὴν «προσφυγική»!!!

250.000 € πρόστιμο ἀνὰ λαθροπρόσφυγα, ἑτοιμάζει ὁ λαθροεπίτροπος ἀβραμόπουλος, γιὰ τὶς χῶρες ποὺ ἀρνοῦνται νὰ δεχθοῦν βιαία εἰσαγωγὴ σκλάβων!!!

Ἡ χρηματιστηριακὴ ἁρπακτὴ ὠχριᾶ ἐμπρὸς τὴν «προσφυγική»!!!

Ἡ μπίσνα τῆς φούσκας τοῦ χρηματιστηρίου ὠχριᾶ ἐμπρὸς στὸ εὐφυὲς δουλεμπόριο τῶν φαυλοκρατῶν ὁλιγαρχῶν τῆς σάπιας Εὐρώπης!!!

Μπαρμπανῖκος

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 145 times, 1 visits today)
Leave a Reply