Ἐπιδεικτική, ἐγκληματικὴ κατάληψις…

Στὴν Ἑλλάδα πάντα ὑπῆρχαν Ἄραβες (ἢ Μουσουλμάνοι ἂν θέλετε).
Ἰδιαίτερα στὴν Ἀθῆνα καὶ στὸν Πειραιᾶ καὶ πάντα ὑπῆρχε μιὰ ἁρμονικὴ σχέσις ἀλληλοσεβασμοῦ αὐτῶν, μὲ τὸν ντόπιο Ἑλληνικὸ πληθυσμό.
Γιά δεκάδες χρόνια, εἶδε ποτέ κάποιος ἀπό ἐσᾶς, σὲ κομβικὸ σημεῖο, ἢ στὸ κέντρο ἑνὸς ἐπιβατικοῦ σταθμοῦ πλοίων, τραίνων ἢ λεωοφρείων, νά ἀραδιάζονται 15-20 ἄτομα, κατά μῆκος καί κατ΄ ἄνδρα, μέ πρόφαση τήν ἄσκηση θρησκευτικῆς ἀνάγκης ἤ δικαιώματος;;;
Καὶ ἄνετα μποροῦσαν νὰ μαζευθοῦν, ὄχι μόνον 15-20, ἀλλὰ καὶ  200 καὶ 1.000 ἄτομα μουσουλμανικοῦ θρησκεύματος.Ἐπιδεικτική, ἐγκληματικὴ κατάληψις...

Τὸ φροῦτο τῆς ἐπιδεικτικῆς ὁμαδικῆς καταλήψεως κεντρικῶν ὁδῶν, πλατειῶν, ἐπιβατικῶν σταθμῶν, γιὰ δῆθεν ἄσκηση προσευχῆς, κατὰ προκλητικὰ μεθοδευμένο καὶ ὀργανωμένο τρόπο, τὸ γευόμαστε τὰ τελευταῖα 6-7 χρόνια.
Τὸ γευόμαστε ὡς φαρμάκι καὶ τρόμο.
Πουθενὰ στὸν κόσμο δὲν γίνονται αὐτά.
Οὔτε κἄν σὲ μουσουλμανικὲς χῶρες, ποὺ κυβερνοῦν φανατικοὶ ἰσλαμοφασίστες…..

Τόσα χρόνια δέν εἴχαμε θρησκευτικό πλουραλισμό;;;;;

Εἴχαμε, περισσότερο ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἄλλη Χριστιανικὴ χώρα.

Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ, οἱ νεοεισβολεῖς ἰσλαμοφασίτες, ἀντλοῦν τό δικαίωμα νά δίνουν κατά χιλιάδες ῥαντεβοῦ στά προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, πρό κειμένου νά προσευχηθοῦν ὁμαδικά;
Τούς ἐμπνέει τό ἄγαλμα τῆς Ἀθηνᾶς καί τῶν ἀπίστων φιλοσόφων μας;;;

Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ, μικρές ὁμάδες, 15-20 νεοεισβολέων ἰσλαμοφασιστῶν, ἀντλοῦν τό δικαίωμα νά ἁπλώνονται ὁμαδικά, σάν ἀγέλη ζώων, σέ ὅλο τό πλάτος ἑνός πολυσύχναστου ἐπιβατικοῦ σταθμοῦ  χώρας, ἀπό τήν ὁποίαν ἱκετεύουν ἄσυλο;

Αὐτό, ἀκόμη καὶ στὴν πλέον φανατικὴ ἰσλαμικὴ χώρα, ἐὰν συμβῇ, οἱ δράστες (γιατὶ περὶ δραστῶν μιλᾶμε) θὰ εἶχαν τιμωρηθῆ μὲ συνοπτικὲς διαδικασίες, ἀπὸ ἀποκοπὴ τῶν ἄκρων, μέχρι καὶ ἀποκοπὴ τῆς κεφαλῆς, γιὰ συνωμοσία κατὰ τοῦ καθεστῶτος!

Μπαρμπανῖκος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 203 times, 1 visits today)
Leave a Reply