Ἡ χρεωκοπημένη καὶ ὑποθηκευμένη Ἑλλάς…

Τὶ εἰρωνεία νὰ τελειώνῃ ὁ μῦθος τῆς «δυνατῆς» καὶ «ἀνεξαρτήτου» Ἑλλάδος μὲ μίαν κυβέρνηση ἀριστερᾶς!!!
Μὲ τὰ δικά της μνημόνια, μὲ περικοπὲς σὲ συντάξεις καὶ μισθούς, μὲ ἰδιωτικοποιήσεις καὶ μηχανισμοὺς ἐπιτηρήσεως καὶ αὐτομάτων προσαρμογῶν, ἀνεξαρτήτους ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ βουλή!
Μία κανονικὴ πλέον ἀποικία, μὲ ἕνα καινούριο καὶ «μοντέρνο» ἀποικιοκρατικὸ σύστημα!

Ἡ χρεωκοπημένη καὶ ὑποθηκευμένη Ἑλλάς...1

Περὶ αὐτοῦ πρόκειται καὶ ἂς μὴν ἔχουμε ψευδαισθήσεις!
Τὸ «Ὑπερταμεῖο», ἐμπνεύσεως Σόιμπλε, ποὺ ῥητὰ συμφωνήθηκε πρὸ ἡμερῶν, θὰ φροντίση γιὰ τὰ ὑπόλοιπα.
Ἀπὸ τὰ κόκκινα δάνεια τῶν πολιτῶν καὶ τὰ σπίτια τους, μέχρι τὰ ἐνεργειακὰ ἀποθέματα τῆς χώρας.
Τὸ ἀντάλλαγμα, μία ὑποθετικὴ ἐπιμήκυνσις τοῦ χρέους σὲ βάθος ἐτῶν, ποὺ βεβαίως οὐδεμία σχέση ἔχει μὲ τὴν διαγραφὴ τοῦ χρέους. Πτώχευσις, χωρὶς τὰ πλεονεκτήματα μίας χρεωκοπίας, καὶ ἡ χώρα ὑποθηκευμένη στὸ βάθος χρόνου, χωρὶς κἂν τὴν δυνατότητα παρεμβάσεως τῆς ἑλληνικῆς βουλῆς.

Ἡ χρεωκοπημένη καὶ ὑποθηκευμένη Ἑλλάς...2

Θεοφανάκης Στέφανος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

(Visited 197 times, 1 visits today)
Leave a Reply