Ὅταν ἡ «σύμπτωσις» παύῃ νὰ εἶναι σύμπτωσις…

Στὴν Ῥωσσία ὑπάρχει μιὰ παλαιὰ παροιμία:
«Τὴν πρώτη φορά, εἶναι ἀτύχημα, τὴν δευτέρα σύμπτωση, τὴν τρίτη ὅμως πρόκειται γιὰ ἐπίθεση τοῦ ἐχθροῦ.»

Ἔτσι ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ τὴν περίπτωση τοῦ 19χρονου μορμόνου, ἀμερικανοῦ πολίτου, Mason Wells, ποὺ ἐν μέσῳ ἐκπληκτικῶν συγκυριῶν, εὑρέθη στὸ ἐπίκεντρο τῶν τελευταίων τριῶν τρομοκρατικῶν ἐνεργειῶν στὴν Δύση.
Δηλαδὴ στὴν γραμμὴ τερματισμοῦ τοῦ Boston Marathon, στὴν γραμμὴ πυρὸς στὸ Μπατακλὰν καὶ ἤδη στὶς Βρυξέλλες, ὅπου ἐμφανίσθηκε στὰ κανάλια, μὲ ἐπιδέσμους στὸ πρόσωπο, λόγῳ σοβαροτάτων ἐγκαυμάτων.

Χωρὶς νὰ εἶναι κάποιος μαθηματικός, ἄνετα ἰσχυρίζεται, ὅτι οἱ πιθανότητες νὰ συμβοῦν αὐτὰ τὰ τρία γεγονότα σὲ ἕνα πρόσωπο, εἶναι κυριολεκτικὰ ἀστρονομικές.
Περισσότερο προσιδιάζει σὲ ἕνα ῥολάκι crisis actor, σὲ μία σύνθεση τῆς CIA.

Ὅταν ἡ «σύμπτωσις» παύῃ νὰ εἶναι σύμπτωσις...

Crisis Actor Exposed: A Mormon Missionary Named Mason

Καὶ μὴν ξεχνᾶμε τοὺς πράκτορες τῆς CIA στὴν Οὐκρανία τὸ 2013, ποὺ ἐμφανίζονταν σὰν ἱεραποστολὴ μορμόνων.

Πολυζωΐδης Θανάσης

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη

 

(Visited 352 times, 1 visits today)
Leave a Reply