Κατὰ Ζουράριν …«ἀναποδιές»!!!

Κατὰ Ζουράριν ...«ἀναποδιές»!!!

Κώστας Ζουράρις : «Ἡ κυβέρνησις ἡττήθηκε ἀπὸ τοὺς δανειστές, δέν ἐξαπάτησε τοὺς πολῖτες».

•••—•••

Ἀπάντησις στὸν Ζουράρι:

Τίτλοι σελίδων – πτωχοποίησης συνέχεια – ὑποσχέσεις ἀπάτης κυβερνήσεως Ἀλέξη Τσίπρα.

  •  «Καταργοῦμε τὸν ΕΝΦΙΑ»
  •  «Κανένα σπίτι σὲ χέρια τραπεζίτη»
  • «Θὰ δόσουμε 13η σύνταξη»
  • «Θὰ ἐπαναφέρουμε τὸν βασικὸ μισθὸ στὰ 751 €ὐρώ»
  • «Καμμία αὔξησις στὸν ΦΠΑ. Δὲν πειράζουμε τὴν ἔκπτωση τοῦ ΦΠΑ στὰ νησιά»
  • «Θὰ ὑπερασπισθοῦμε τὸν δημόσιο χαρακτῆρα τῶν περιφερειακῶν ἀεροδρομίων»
  • «Θὰ δόσουμε 2 δὶς €ὐρὼ γιὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ κρίση»
  • «Θὰ διαγράψουμε περισσότερο ἀπὸ 50 τοῖς ἑκατὸ τοῦ χρέους»
  • «Καταργοῦμε τὸ Μνημόνιο μὲ ἕναν Νόμο καὶ ἕνα Ἄρθρο. Αὐτὴ ἡ Βουλὴ δὲν ὑπογράφει νέο Μνημόνιο»
  • «Μὲ τὸν ΣΥΡΙΖΑ ἔρχονται καλλίτερες ἡμέρες γιὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνες»

Ῥαφαηλίδης Ἀλέξιος

(Visited 191 times, 1 visits today)
Leave a Reply