Τέλος στὰ δανεικὰ σημαίνει τὸ Brexit

Τέλος στὰ δανεικὰ σημαίνει τὸ Brexit

Τὸ Brexit ἐπέφερε τὴν καταστροφὴ στὰ χρηματιστήρια.
Στὸ Γερμανικὸ χρηματιστήριο καὶ στὴν Φρανκφούρτη ὁ δείκτης DAX – ἕνας χρηματιστηριακὸς δείκτης τῆς ἀγορᾶς, ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ 30 μεγάλες γερμανικὲς ἐπιχειρήσεις – ἡ μείωσις ἔφθασε μέχρι 8% κάτω!

Ἡ Deutsche Bank καὶ ἡ Commerzbank, ἔχουν ἀπώλειες μεταξὺ 15 καὶ 16% τῆς ἀξίας τους.
Τὴν ἴδια στιγμὴ ἡ τιμὴ τῶν μετοχῶν τῆς Allianz ἔπεσε κατὰ 13%.
Καὶ ὅλοι πιὰ πωλοῦν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀνασταλῇ ἡ διαπραγμάτευσις πολλῶν μετοχῶν στὴν Γερμανία καὶ στὴν Γαλλία.
Χάθηκαν τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια «καμμένα», μέσα  σὲ λίγες ὧρες!

Πολλοὶ λὲν πὼς σὲ λίγες ἡμέρες θὰ τιναχθῇ στὸν ἀέρα καὶ ἡ Deutsche Bank!.
«Τὸ Brexit καθιστᾶ τὴν διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως οὐσιαστικὰ μὴ ἀναστρέψιμη», δήλωσε ὁ δισεκατομμυριοῦχος «ἐπενδυτής» Τζὸρζ  Σόρος.

«Ἔρχεται τὸ τέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως»,  λέει ὁ Πῶλ Κρούγκμαν.
Τὰ ἴδια καὶ ὁ Ἄλαν Γκρίσνπαν, ὁ ὁποῖος μάλιστα μίλησε ξανὰ γιὰ ἔξοδο τῆς Ἑλλάδος.

Τό συμπέρασμα ἀπό ὅλα αὐτά;
Τὰ δανεικὰ τέλος!!!
Ὅ,τι πήραμε, πήραμε!
Καὶ ἂς ἀρχίσουμε μὲ τὰ βασικά.
Ἂς κυττάξουμε νὰ βάλουμε μιὰν τάξη, νὰ δημιουργήσουμε ἐπὶ τέλους ἕνα βιώσιμο κράτος, μὲ προϋποθέσεις ἀναπτύξεως καὶ ἂς μάθουν νὰ ζοῦν μὲ λίγα καὶ οἱ ὑπόλοιποι, οἱ «προνομιοῦχοι» καὶ μάλιστα αὐτοὶ τοῦ πολυεξόδου κρατικοῦ μηχανισμοῦ.
Καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ σεβόμαστε τὸν ἑαυτόν μας, ὥστὲ νὰ μᾶς σεβασθοῦν καὶ οἱ ἄλλοι.

Γιατὶ ἔρχονται ἀκόμη πιὸ δύσκολες ἡμέρες….

Θεοφανάκης Στέφανος

(Visited 265 times, 1 visits today)
Leave a Reply