Ἄστεγοι στὸν Βοτανικό… Κι ἐμεῖς;

Ἕνας ἄστεγος, ἐγχειρισμένος, ταλαιπωρημένος, ποὺ ὁ Δῆμος Ἀθηναίων τοῦ προσέφερε ἀν τὶ στέγης …ὑπνόσακο, ἔφθασε στὸν Βοτανικό. Ζητᾶ νὰ προστατευθῇ ἀπὸ τὴν ὀργισμένη ἐπίθεσιν τῆς (φερομένης ὡς) πολιτείας, ποὺ ὅλοι μας ὑπομένουμε.
Ὅμως…

Ὁ χῶρος, ἄν καὶ μεγάλος, δὲν διαθέτει τὶς κατάλληλες ὑποδομές.
Ἀπαιτῶνται παρεμβάσεις καὶ ἐθελοντές. Πολλοὶ ἐθελοντές!

Ἄστεγοι στὸν Βοτανικό... Κι ἐμεῖς;Χρειάζονται ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί και οικοδόμοι εθελοντές για να βοηθήσουν να κατασκευασθεί πιο σύντομα ο χώρος για τους αστέγους Έλληνες στον Βοτανικό (Ιερά οδός 114).

Επίσης, οι συνέλληνες που βρίσκονται νύκτα, ημέρα στον Βοτανικό, χρειάζονται την βοήθεια και την στήριξη όλων μας σε φαγητό, νερό, βοήθεια για τις εργασίες, έστω και την παρουσία μας…

Ήδη ο πρώτος άστεγος Έλληνας ζεί στον χώρο..!! Χρειάζεται η συμμετοχή και η  βοήθεια όλων μας για να καταφέρουμε, ότι δεν θέλησαν να καταφέρουν οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια.

ἀσυμπίεστος

Ὑπάρχουν ἄρα γέ ἀνάμεσά μας;
Ὅλων τῶν εἰδικοτήτων κι ὄχι μόνον.
Τὰ φασισταριὰ τοῦ Soros ἔπιασαν δουλειὰ καὶ ἀπειλοῦν τοὺς πολῖτες ποὺ ἀνέλαβαν πρωτοβουλίες.

Ἄστεγοι στὸν Βοτανικό... Κι ἐμεῖς;2

Ἄστεγοι στὸν Βοτανικό... Κι ἐμεῖς;3

Τὰ ἄθεα πρακτοράκια …«κόβονται» γιὰ τοὺς ἐνθέους μουσουλμάνους, τοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦν, κατ’ ἐντολὴν τῶν ἐντολέων τους, κατὰ πῶς τοὺς ὁρίζει ἡ …χρηματοδότησις!!!

Ἠ πλάκα εἶναι πὼς τὴν κινητοποίησιν ΔΕΝ ἔχουν κάνει χρυσαύγουλα. Κι αὐτὸ τὸ γνωρίζουν τὰ πρακτοράκισ τοῦ Soros, ἀλλὰ προτιμοῦν νὰ τὸ …«ξεχνοῦν», πρὸ κειμένου νὰ μετατρέψουν κάθε πατριωτικὴ κίνησιν σὲ …ὁπαδική!!!

Ἂς μὴν τοὺς ἀφήσουμε.
Ἂς κυττάξουμε, γιὰ πρώτη μας φορά, τὸ πῶς  θὰ βοηθήσουμε τὸν συνάνθρωπό μας, τὸν ὁποιονδήποτε συνάνθρωπό μας, ποὺ ὑποφέρει στοὺς δρόμους, δίχως νὰ ἐλπίζῃ σὲ κάποιαν ἀνακούφισιν.
Καὶ τὸ τέμενος ἔρχεται νὰ καταλάβῃ ἕναν χῶρο ποὺ εἶναι  δίπλα στὸ κέντρο (πηγὴ συσσιτίων) γιὰ τοὺς ἀστέγους, τοὺς ὁποίους ἀπολύτως συνειδητῶς καὶ προκλητικῶς, πετᾶ καὶ καταδιώκει ἡ (φερομένη ὡς) πολιτεία.

Τζαμιά ὑπάρχουν

Κι ὅμως, τζαμὶ στὴν Ἀθήνα ὑπάρχει!!!

Ὁ πραγματικὸς λόγος ποὺ θέλουν τὸ τζαμὶ εἶναι ἡ …ΜΑΣΑ!!!

Φιλονόη

εἰκόνα

(Visited 250 times, 1 visits today)




Leave a Reply