Καλμπουρτζῆς Στυλιανός…

Καλμπουρτζῆς Στυλιανός...23 Ἰουλίου 1974
Ἀκόμη ἕνα μεγάλο ἔγκλημα πολέμου διαπράττει ἡ Τουρκία.
Σὲ περίοδο ἀνακωχῆς, ἡ 181 ΜΠΠ προσεβλήθη  ἀπὸ τὰ τουρκικὰ τμήματα στὴν περιοχὴ τοῦ Συγχαρί, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀκινητοποιηθῇ καὶ νὰ καταστραφῇ, καὶ μεγάλος ἀριθμὸς ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν νὰ σφαγιασθούν.

Μαρτυρίες ἀναφέρουν τὴν ὑπεράνθρωπη προσπάθεια ποὺ κατέβαλε τὶς κρίσιμες ἐκεῖνες ὦρες, ὁ ἥρωας διοικητὴς τῆς 181ης ΜΠΠ, ὁ Λεωνίδας τῆς Κύπρου, Θεσαλονικιὸς συνταγματάρχης Καλμπουρτζῆς Στυλιανός, ἐκθέτοντας τὸν ἑαυτό του σὲ θανάσιμο κίνδυνο, βάλλοντας μόνος ἀπὸ προωθημένη θέση γιὰ νὰ καλύψῃ τὴν ἀσφαλῆ ἀποχώρηση τῶν στρατιωτῶν του.
Ὁ συνταγματάρχης καὶ 37 ἄλλοι στρατιῶτες συγκαταλέγονται στὸν μακρὺ κατάλογο τῶν πεσόντων – ἀγνοουμένων τῆς Μοίρας.

ΔΟΞΑ καὶ ΤΙΜΗ στοὺς ΗΡΩΕΣ μας!

Ἄντρη Βαρδάκη

(Visited 87 times, 1 visits today)
Leave a Reply