Ὁ Ἑλληνολάτρης Ἴων Δραγούμης

Ὁ Ἑλληνολάτρης Ἴων Δραγούμης«Ἡ ἐλευθεριὰ κατακτιέται, δὲν χαρίζεται ἀπὸ ἄλλους.»
(Ἴων Δραγούμης «ΟΣΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ»)

14 Σεπτεμβρίου, τοῦ 1878, γεννιέται ὁ Ἰων Δραγούμης, ὁ μεγάλος αὐτὸς Ἕλλην πατριώτης, πολιτικὸς καὶ συγγραφέας.

Ὁ Ἴων Δραγούμης τὸ 1902 μπῆκε στὸν διπλωματικὸ κλάδο, καὶ ὑπηρέτησε ὡς ὑποπρόξενος, κατόπιν ἀπαιτήσεώς του, στὸ Μοναστήρι· ἐν συνεχεῖᾳ ὑπηρέτησε στὸ Προξενεῖο Σερρῶν, στὴν Ἀνατολικὴ Ρωμυλία στὸ Προξενεῖο τοῦ Πύργου καὶ στὸ Προξενεῖο Φιλιππουπόλεως, ὡς τὸ 1907.
Σὲ συνεργασία μὲ τὸν γαμπρό του Παῦλο Μελᾶ, ποὺ ἦταν σύζυγος τῆς ἀδερφῆς του, ὀργάνωσε τὶς ὀρθόδοξες κοινότητες ἐναντίον τῶν βουλγαρικῶν κομιτάτων, κινητοποίησε τὶς Ἑλληνικὲς Δυνάμεις καὶ ἀνεδείχθη ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς μακεδονικῆς συγκρούσεως. Ἀνάλογες προσπάθειες κατέβαλε κατὰ τὴν διετία 1907 – 1909 στὴν Κωνσταντινούπολη, ὑπηρετῶντας στὴν ἐκεῖ ἑλληνικὴ πρεσβεία.

«Ἡ πανώρια τούτη χώρα αἷμα διψᾶ καὶ ἀποζητάει ἀμέτρητα παλληκάρια. Ἀπὸ τὸν Βορριᾶ πάντα γεννεὲς βαρβάρων θὰ πλακώνουν γιὰ νὰ πνίξουν τὴν ἑλληνικὴ τὴν φύτρα.

Ἕλληνες, ἡ φύτρα σας σὲ γῆς ἑλληνικὴ γεννιέται, ξεφυτρώνει, θεριεύει καὶ φυτρώνει. Γενεὲς κλεφτῶν ἂς στέκονται παντοτεινὰ σκοποὶ ἀκούραστοι, στὰ σύνορα τὰ βορινά, γιὰ ν΄ ἀντρειεύουν οἱ Ἕλληνες πολεμῶντας μὲ βαρβάρους, καὶ γιὰ νὰ φυλάγουν τὰ ἑλληνικά, τὰ ἅγια χώματα.

Εἶνε ἀνοιγμένος τώρα, μπροστὰ στὰ θολωμένα μάτια σας καὶ στὰ μυαλά σας τὰ σκοτισμένα, ἕνας δρόμος ἀληθινός, δρόμος ζωῆς καὶ πολέμου.
Ἂν θέλετε, πάρετέ τον. Ἂν δὲν σᾶς ἀρέσῃ πάλι τοῦτος, βρίσκονται καὶ ἄλλοι, ἀληθινοὶ καὶ αὐτοί, δρόμοι ζωῆς καὶ πολέμου· διαλέξετε καὶ πάρετε. Εἰδεμή, σαπίστε ἐκεῖ ποῦ εἶσθε!»
(Ἴων Δραγούμης, «Μαρτύρων καὶ Ἠρώων Αἷμα»)

Σύνδεσμοι:
1. Ἐγκύκλειος Διαταγὴ Ἑλληνομακεδονικῆς Ἀμύνης. Ἴων Δραγούμης
2. Ἴων Δραγούμης, ὁ ἑλληνολάτρης 

(Visited 152 times, 1 visits today)
Leave a Reply