Χρεώνει πρόστιμα στὴν Deutsche Bank ἡ Ἰταλία

Νά πῶ τώρα ὅτι στενοχωρήθηκα; Ψέμματα θὰ εἶναι…!!!

Ἡ Ἰταλία χρεώσε μὲ πρόστιμα τὴν γερμανικὴ Deutsche Bank, γιὰ χειραγώγηση τῶν ἀγορῶν, δημιουργώντας ψεύτικους λογαριασμούς.

Χρεώνει πρόστιμα στὴν Deutsche Bank ἡ Ἰταλία

Deutsche Bank Charged By Italy For Market Manipulation, Creating False Accounts

The charges culminate a three-year investigation by prosecutors that showed Monte Paschi used the transactions to hide losses, leading to a misrepresentation of its accounts between 2008 and 2012. The deals came to light in January 2013, when Bloomberg News reported that Monte Paschi used derivatives to hide losses.

As BBG adds, “the charges deal another blow to Deutsche Bank, which is seeking to reassure investors and clients that it will be able to withstand pending U.S. penalties over the bank’s sale of mortgage-backed securities and its dealings with some Russian clients.”

Deutsche Bank Charged By Italy For Market Manipulation, Creating False Accounts

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply