Προ-συμφωνημένες κυβερνήσεις

Αὐτὸ ποὺ δὲν καταλαβαίνουμε, μὲ λίγα λόγια!!!Προ-συμφωνημένες κυβερνήσεις

Κυβερνήσεις ἑλληνικοῦ κράτους, ἀπὸ τὸ 1974 καὶ μετά: 

 • ΝΔ
 • ΝΔ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΝΔ- ΚΚΕ (ὑπάρχει ἀναφορὰ στὸ τέλος – 1989)
 • Ζολώτα κυβέρνησις, Οἰκουμενική
 • ΝΔ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΝΔ
 • ΝΔ
 • ΠΑΣΟΚ
 • ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ (21/6/2012 – 25/6/2013)
 • ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (25/6/2013)
 • ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (23/9/2015)

Μὲ ἐξαίρεση τὸ 1989, ποὺ ἔγινε τὸ «ἀκραῖο», γιὰ τὸ πολιτικὸ πνεῦμα τῆς ἐποχῆς, παρατηροῦμε ὅτι ἐὰν δὲν ὑπάρξῃ αὐτοδυναμία, τότε ὅλα γίνονται!!!

Συνεπώς, ἀφοῦ στὸ «ταμπλῶ» τῆς πολιτικῆς τὰ «ἄλογα» ποὺ τρέχουν εἶναι συγκεκριμένα, καλούμεθα νὰ ἐπιδείξουμε σωστὴ συμπεριφορά…

Ἄρα… Μήπως ἦλθε ἡ ὥρα νά καταλάβουμε κάτι περισσότερο, ἀπό τά εὐκόλως ἐννοούμενα;;;

ΥΓ…λίγα λόγια γιὰ τὸ 1989!!!!
……………………..ὁ βουλευτὴς τῆς Ν∆ Τζαννῆς Τζαννετάκης παίρνει ἀπὸ τὸν πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, Χρῆστο Σαρτζετάκη, τὴν ἐντολὴ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως.
Λίγες ὧρες ἐνωρίτερα ἔχει πάρει μέρος σὲ σύσκεψη τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ΝΔ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, μὲ τοὺς δύο ἀρχηγοὺς τοῦ «συνασπισμοῦ τῆς ἀριστερᾶς καὶ τῆς προόδου», τὸν γενικὸ γραμματές τοῦ ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη καὶ τὸν ἀρχηγὸ τῆς ΕΑΡ, (ὅπως εἶχε ὀνομασθῆ τὸ ΚΚΕ ἐσωτερικοῦ) Λεωνίδα Κῦρκο.
Αὐτοὶ ἔχουν ἀποφασίσει ὄχι μόνον νὰ σχηματίσουν κυβέρνηση «Δεξιᾶς – Ἀριστερᾶς», ἀλλὰ στὴν συνάντησή τους …μοίρασαν καὶ τὰ ὑπουργεῖα!

Μιχάλης Σιδέρης

εἰκόνα

(Visited 221 times, 1 visits today)
Leave a Reply