Δράσεις Γερμανῶν κατά τῆς τρομοκρατίας;

Φιᾶσκο τῆς Γερμανικῆς Ἀστυνομίας κατὰ τὴν προσπάθεια συλλήψεως 22χρονου Συρίου!!!

(Ὅλοι οἱ «Σύριοι» ποὺ ἦρθαν στὴν Εὐρώπη ἢ δὲν εἶναι Σύριοι, ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἀπὸ τὰ χιλιάδες πλαστὰ διαβατήρια, ποὺ πωλοῦνται χρυσᾶ στὴν μαύρη ἀγορά,  ἢ εἶναι ὅλοι τρομοκράτες ποὺ δροῦσαν κατὰ τοῦ Ἄσαντ καὶ τὴν ἔκαναν μὲ ἐλαφρὰ πηδηματάκια…!!! Ἕνα ἀπὸ τὰ δύο συμβαίνει).

Δράσεις Γερμανῶν κατά τῆς τρομοκρατίας;

Εἶχαν καταγγελία ἀπὸ τὴν Παρασκευή, ἀλλὰ δὲν κινητοποιήθηκε οὔτε ἡ Ἀστυνομία, οὔτε ἡ Εἰσαγγελςια.
Τὴν ὥρα ποὺ περυκύκλωσαν τὸ διαμέρισμα ποὺ διέμενε, αὐτὸς ἔφευγε μὲ ἔνα σακίδιο στὴν πλάτη.

Πυροβόλησαν γιὰ ἐκφοβισμὸ ἐναντίον του, δίχως νὰ σταματήσῃ.
Στὸ διαμέρισμά του εὑρέθη ἡ ἴδια ἐκρηκτικὴ ὕλη ποὺ χρησιμοποιήθηκε στὶς τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὴν Γαλλία καὶ στὶς Βρυξέλλες.

German police admit manhunt for Chemnitz plot suspect was ‘total failure’ – report

Τὸ Χρήσιμον

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply