Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος…;;;

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;15

Καὶ μὴ χειρότερα…
Ναί, ὑπάρχει κι αὐτὴ ἡ ὑπηρεσία καὶ ἀνέλαβε δράσεις …ἐναντίον μας, μὲ μεγάλη ἀποτελεσματικότητα ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε!!! Γιὰ τὴν ὥρα τὰ ἔβαλε μὲ τὸν Χῖο, ἀλλὰ ἂς περιμένουμε καὶ τὴν σειρά μας ὁσονούπω…

Τί κάνει λοιπόν αὐτή ἡ ὑπηρεσία πού προστατεύει τό πολίτευμα;
Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων κυνηγοῦσε τὸν Χῖο διότι ἔβγαλε στὴν φόρα …«γκομενιλίκια» ὑπουργοῦ!!!
Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;1Γκομενιλίκια ἦσαν (ἐὰν ἦταν ἀληθὴς ἡ καταγγελία). Δὲν ἦσαν καταγγελίες γιὰ ἐμπλοκὴ τοῦ ὑπουργοῦ μὲ τρομοκρατικὲς ὀργανώσεις. Μά αὐτόφωρο; Αὐτόφωρο; Μήνυσις κι αὐτόφωρες διαδικασίες;
Τί στό καλό; Φόνο ἔκανε;

Κι ὅμως… ξεκίνησε μία ταχυτάτη διαδικασία, συνελήφθη ὁ Χῖος καὶ πέρασε ἀπὸ αὐτόφωρες διαδικασίες, γιὰ νὰ …«καθαρίσῃ» κάπως καὶ νὰ συνεχίσῃ τὴν δουλειά του.
Μία δουλειά, ποὺ καλὴ ἢ κακή, τὴν κρίνουν οἱ ἀναγνῶστες του καὶ οἱ τηλεθεατές τους κι ὄχι ἐγώ.
Κι ἐφ΄ ὅσον ἐν τέλει διαβιοῦμε σὲ δημοκρατία, μπορεῖ ὁ κάθε ἕνας νὰ ἐκφράζεται ὅπως τοῦ ἀρέσει (θεωρητικῶς πάντα).
Κι ἐὰν δὲ ἀρέσκεται ἕνας ὑπουργὸς σὲ κουτσομπολίστικες δημοσιεύσεις, νὰ καταθέτῃ μὲν μηνύσεις, ἀλλά σέ τί χρειάζονται οἱ αὐτόφωρες διαδικασίες; Πρέπει νά φιμωθοῦν ὅσοι δέν τούς ἀρέσουν; Ἀλήθεια;

Νὰ ὅμως ποὺ ἐκεῖ ἀκριβῶς μάθαμε ἀπὸ τὸν Χῖο πὼς ὑφίσταται πλέον εἰδικὴ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ πολιτεύματος.
Ξέρετε φαντάζομαι… Αὐτὴν ποὺ ἐπιτρέπει σὲ κάθε ἕναν νὰ καταπατᾷ τὰ σύνορα (κατ’ ἐντολὴν Soros) ἀλλὰ ποὺ ἐὰν ἐκφρασθῇ κάποιος ἐναντίον τῶν (φερομένων ὡς) κρατούντων, μὲ πολιτικὸ ἢ μὴ λόγο, νὰ διώκεται καὶ νὰ φυλακίζεται.
Ὡραία πράγματα…
Ἀλήθεια… Πότε μετετράπη ἡ χώρα σέ γκούλαγκ καί δέν τό μάθαμε;

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν πάλι ὁ Χῖος ξεκίνησε νὰ δημοσιεύῃ μίαν λίστα μὲ 9.000 ὀνόματα μασσώνων.
Ἔσπευσαν, λέει, νομικοί, εἰσαγγελεῖς καὶ ἀρχιμασσῶνοι νὰ τοῦ ἐπιβάλουν σιωπὴ καὶ νὰ μὴν διαῤῥεύσουν τὰ ὀνόματα, διότι ἂν καὶ «φιλανθρωπικὸ ἵδρυμα» ἡ στοά τους, ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ μὴν γνωρίζουμε τοὺς …«φιλανθρώπους» ποὺ συμμετέχουν σὲ αὐτήν…
Ὡραία πράγματα…
Ἔως νὰ γίνῃ δίκη θὰ γελᾶμε ἀπὸ τὴν …πεντακάθαρη δικαιοσύνη, ποὺ ἀπεφάσισε πὼς δὲν ἐθίγησαν μὲν προσωπικὰ δεδομένα τῶν ἐμφανιζομένων στὶς λίστες, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι …τζίζ!!!
(Τὸν Ἰανουάριο ἡ δίκη!!!)

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;4

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;6 Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;5 Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;7(Δὲν διάβασα τὰ ὀνόματα, διότι γνωρίζω πὼς δὲν ὑπάρχει κάποιο ὄνομα, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ καταλαμβάνουν «καλὲς θέσεις», ποὺ νὰ μὴν περιλαμβάνεται. Τὸ ἐρώτημά μας πρέπει νὰ εἶναι «ποιοὶ δὲν εἶναι μέσα» κι ὄχι ποιοὶ εἶναι.

Καὶ ἐχθὲς τὸ βράδυ ἔγινε ὁ κακὸς χαμός.
Ἐδημοσιεύθη ἀπὸ τὸν Χῖο (ἢ ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα του) ἐπιστολὴ θείου τοῦ καμμένου (Γιάννης Δερματᾶς λέγεται ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶναι ἀδελφὸς τῆς μητέρας τοῦ καμμένου), ἐντὸς τῆς ὁποίας καταγγέλλεται ἡ «περίεργη» στάσις τοῦ καμμένου ὡς ὑφυπουργοῦ, στὴν …«ἀπελευθέρωσιν» κάποιου …ἰσοβίτου (πρακτοράκι φαντάζομαι κι αὐτός), μετὰ ἀπὸ παράκλησιν τοῦ κουμπάρου καλογρίτσα, ὅπως ἐπίσης καὶ μία καταγγελία γιὰ σχέσεις τοῦ «ζούγκλα» μὲ τὴν τρομοκρατία.

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;2
Αὐτόφωρος διαδικασία καὶ πάλι, στὸ πόδι ἡ ὑπηρεσία προστασίας τοῦ πολιτεύματος, κυνηγητὸ ἄγριο ὅλην τὴν νύκτα μὲ τὸν Χῖο νὰ κρύβεται, εἰσβολὴ στὰ γραφεῖα τους κι ἕνας σωρὸς ἄλλα χαριτωμένα (βάσει πάντα καταγγελιῶν τοῦ «μακελειό») ποὺ ἀποδεικνύουν, περίτρανα τὸ εἶδος τοῦ πολιτεύματος τῆς δημοκρατίας μας καὶ ἐπὶ πλέον τὸ πόση προστασία χρειάζεται αὐτὸ τὸ πολίτευμα ἀπὸ τὴν …ἀλήθεια!!!
(Ἀπὸ κάποιο δωμάτιο ξενοδοχείου, ἢ ὑπόγειον, φαντάζομαι, ἐξέπεμψε ὁ Χῖος.)

Ἐὰν ἀληθεύουν τὰ παραπάνω ἔχουμε θέμα.
Κι ἔχουμε θέμα, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ τώρα πιὰ χρειάζεται τὸ πολίτευμά μας, ἐπὶ πλέον συμβαίνουν καὶ πολλὰ πού, καιρὸς εἶναι πλέον, νὰ τὰ ποῦμε μὲ τὸ ὄνομά τους.

Γιὰ παράδειγμα….
Τὸ ἐὰν ὁ Χῖος εἶναι καλὸς ἢ κακὸς δημοσιογράφος, θὰ τὸ κρίνουν τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν του καὶ τῶν δημοσιευμάτων του. Εἶναι εὔκολο νὰ γελοιοποιηθῇ κάποιος καὶ δύσκολο νὰ παραμείνῃ ἀξιόπιστος.

Ἐὰν θίγῃ ὑπολήψεις, πολὺ εὔκολα, μὰ πάρα πολὺ εὔκολα, μία μήνυσις (ἢ πολλὲς μηνύσεις) θὰ τὸν …προστατεύσουν ἀπὸ ἐπερχόμενα στραβοπατήματα, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ θὰ ἀποδεικνύετο πράγματι πὼς συκοφαντοῦσε.
Κι ἐὰν ἦταν κοινὸς συκοφάντης, ἔπρεπε νὰ ἔχῃ φιμωθεῖ πρὸ καιροῦ, μὲ ἀποδείξεις κι ὄχι μὲ ὁλονύκτια κυνηγητά.
Διότι πολὺ εὔκολα θὰ τὸν ἐγκατέλειπαν οἱ ὑποστηρικτές του, ἐφ΄ ὄσον ἡ μία, μετὰ τὴν ἄλλην, θὰ ἀποκαλύπτοντο οἱ ἐξαπατήσεις του.

Τὸ ἐὰν εἶναι δεξιὸς ἢ φασίστας ἢ ἀναρχικός, εἶναι προσωπική του ὑπόθεσις καὶ δὲν ἀφορᾶ σὲ κάποιον ἀπὸ ἐμᾶς.
Ὅπως μπορεῖ ὁ κάθε πυροβολημένος νὰ μᾶς φλομώνῃ μὲ τὶς …«ἰδέες» του, ἔτσι μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ κι ὁ κάθε Χῖος.
Ἑὰν δὲν μᾶς ἀρέσῃ σβήνουμε τοὺς δέκτες μας.
Αὐτό, τὸ δικαίωμα τοῦ ἐλευθέρως ἐκφράζεσθαι, εἶναι κάτι ποὺ παραμένει ἀδιαπραγμάτευτον ἀνθρώπινον δικαίωμα κι ὅποιοι τὸ ἀμφισβητοῦν ἢ τὸ παραβιάζουν, ἔχοντας ἐπὶ πλέον καὶ τὴν βουλευτικὴ – ὑπουργικὴ ἀσυλία, εἶναι ἀνήθικοι καὶ ἀνέντιμοι.
Πέραν ὅμως τοῦ εἴδους τους, ἐδῶ πλέον συζητᾶμε γιὰ τακτικὲς ποὺ δὲν εἶναι ἀνεκτὲς καὶ καλὸ εἶναι νὰ τὶς σταματήσουν, ἐφ΄ ὅσον οὔτε γιὰ πολὺ ἀκόμη θὰ εἶναι ὑπουργοί, μὰ καὶ γιατὶ εἶναι πολλοὶ αὐτοὶ ποὺ «κρατοῦν σημειώσεις» ἀπὸ τὰ πεπραγμένα τους.

Τὸ θέμα μου λοιπόν, ἐὰν δὲν τὸ καταλάβατε, δὲν εἶναι τὸ ἐὰν ὁ Χῖος δημοσιεύῃ ἢ ὄχι, ἀλήθειες, ἀλλὰ τὸ πῶς ἀποφασίζουν οἱ ὑπουργοί, οἱ μασσῶνοι καὶ ὁ κρατικὸς μηχανισμὸς νὰ τὸν φιμώσουν.
Ἐὰν ἐθίγη ὁ κάθε κουμπάρος τοῦ καλογρίτσα, ἂς τὸν μηνύσῃ, ἀλλὰ τὰ αὐτόφωρα καταδεικνύουν ἕναν ξεκάθαρο δικτατορισμό, ποὺ περισσεύει. Ἄλλως τὲ μᾶς ἀρκοῦν τὰ ὄσα μᾶς ἐπιβάλλουν μὲ τὰ νομομαγειρέματά τους.
Αὐτὸς δὲν εἶναι ἀνεκτὸς καὶ ὑπερβαίνει τὰ ἐσκαμμένα.
Οὔτε ἔχουν δικαίωμα νὰ σπαταλοῦν χρήματα τοῦ Δημοσίου γιὰ νὰ ὀργανώνουν ἐπιχειρήσεις χολυγουντιανῆς ταινίας, πρὸ κειμένου νὰ ἐνισχύσουν τὴν εἰκόνα τους. Μίαν εἰκόνα ποὺ μόνοι τους καταστρέφουν, μὲ τὶς ἀνηθικότητές τους, τὶς βλακεῖες τους, τὶς ἐπάρσεις τους, τὶς παραστάσεις τους καὶ ὅποιες ἄλλες πράξεις τους.

Ἂς ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους πὼς μὲ αὐτές τους τὶς πράξεις ἐνοχλοῦν πλέον πολὺ καὶ ὅταν κάποιος ἐνοχλεῖται ἀντιδρᾷ.
Κι ἐπεὶ δὴ αὐτὸς ὁ κάποιος εἶναι ἔνας ὁλόκληρος λαός, ἂς προσέχουν, διότι ἀνάμεσά μας κυκλοφοροῦν καὶ …παλαβοί!!!
Κυκλοφοροῦν, ἐπίσης, ἐκτὸς ἀπὸ ἀδέσποτα γιαούρτια, καὶ ἄλλα, πιὸ …λεκιαστικὰ ἀντικείμενα!!!

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;14
Διότι πολλὰ ἀνεχόμεθα…
Διότι ἀκόμη συγκρατούμεθα, ἂν καὶ μετέτρεψαν ἐπισήμως μίαν χώρα σὲ καφενεῖο…
Διότι ἡ ὀργή μας πλέον μεταλλάσσεται καὶ ὅταν μία ὀργὴ μεταλλάσσεται, οὐδεὶς δύναται νὰ προβλέψῃ τὸ πῶς, πότε καὶ σὲ ποιοὺς θὰ ἐκτονωθῆ.

Φιλονόη

Σημείωσις

Μέσα στὶς ἀναζητήσεις μου διάβασα καὶ ἕνα ἀκόμη δημοσίευμα, πάλι τοῦ κυρίου Δερματᾶ, μὲ καταγγελίες γιὰ τὸν Καμμένο, ποὺ τὸν ἐμπλέκει ἀκόμη χειρότερα. Ἂς τὸ ἔχουμε ἐπίσης ὑπ’ ὄψιν μας.

ΒΟΜΒΑ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΡΙΞΕΙ ΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΣΤΟ ΜΑΞΙΜΟΥ! «ΜΕ ΕΒΑΛΕ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟΥ» – ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΤΟ «MAKELEIO.GR» (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ)

Για μια ακόμη φορά η εφημερίδα «Μακελειό» έφερε στο φως μια αποκάλυψη που θα συζητηθεί και θα ταράξει εκ νέου τα νερά στην Κυβέρνηση.

Κι’ αυτό γιατί, πρωταγωνιστής της ιστορίας που θα σας παραθέσουμε είναι ο συγκυβερνήτης του Αλέξη Τσίπρα, Πάνος Καμμένος, τον οποίο εμπλέκουν με τον υπόκοσμο και με Τάγματα Ασφαλείας.

Την εν λόγω καταγγελία, δεν την κατέθεσε κάποιο τυχαίο άτομο, αλλά ο θείος του, Γιάννης Δερματάς (αδερφός της μητέρας του) ο οποίος μίλησε στο «Μακελειό» και με στοιχεία μας παρουσιάζει το σκοτεινό πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Αμύνης.

Όπως μας λέει ο κ. Δερματάς, όταν απευθύνθηκε στον ανιψιό του ζητώντας του δουλειά, εκείνος τον έστειλε στην γνωστή εταιρεία «ΒΟΚΤΑΣ» η οποία για 40 χρόνια μεσουρανούσε στην αγορά πουλερικών.

Μάλιστα πρόσφατα, το όνομα της εταιρείας βρισκόταν μεταξύ άλλων, στην λίστα του υπουργείου Οικονομικών με τους μεγαλοοφειλέτες και εμφανιζόταν να χρωστά στο Δημόσιο 13 εκατ. ευρώ.

Εκείνη την εποχή λοιπόν, ο θείος του Πάνου Καμμένου πηγαίνει όντως στην εταιρεία,  η οποία βρίσκεται υπό την  ιδιοκτησία του  Εβάν Συρίγου με αφανή συνεταίρο τον Μιχάλη Ρομποτή. Και εδώ ξεκινά η σκοτεινή ιστορία…

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;9

Στην φωτογραφία ο θείος του Πάνου Καμμένου, Γιάννης Δερματάς, μιλά με στοιχεία και παρουσιάζει το σκοτεινό πρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Αμὐνης

Στην καταγγελία του ο κ. Δερματάς, αναφέρει απευθυνόμενος στον νυν υπουργό Αμύνης ότι «έβαλες περιτύλιγμα εθνικά ιδεώδη, αλλά εξυπηρετούσες ιδιοτελώς την αντιδικία των ιδιοκτητών της Βοκτάς. Με έστειλες δηλαδή να κάνω ειδεχθείς αξιόποινες πράξεις».

Ήθελε να μπει στην Βουλή

Για αντάλλαγμα όπως λέει ο κ. Δερματάς, ο ανιψιός του, του είχε υποσχεθεί μια θέση στην Βουλή (σ.σ. τότε ο κ. Καμμένος βρισκόταν στο πλευρό του Μητσοτάκη).

«Εγώ του λέω, θα σε βοηθήσω όχι επειδή μου τάζεις θέσεις.. εγώ τώρα που δεν είσαι με τον άλλο και είσαι με το κόμμα το κανονικό, θα σε βοηθήσω. Τότε τα είχε καλά ο Μητσοτάκης με τον Παπαδόπουλο.  Είχε κλείσει την ΕΠΕΝ ο Παπαδόπουλος για να βοηθήσει την ΝΔ»  συνεχίζει ο κ Δερματάς.

Προς έκπληξή του, όπως μας καταγγέλλει ο θείος του Καμμένου, «με έστειλε να εργασθώ στην Βοκτάς με αντικείμενο εργασίας μου την αποχή από αυτήν!!!  Να πληρώνομαι δηλαδή χωρίς να εργάζομαι!!! Ο διευθυντής της Βοκτάς (αναφέρει το όνομα κάποιου Αλβέρτη), μου ζήτησε 10 ακόμα «εργαζομένους» για ειδικό σκοπό που το βρώμικο μυαλό (εννοεί τον Καμμένο) είχε σκεφθεί».

Όπως μας λέει ο κ. Δερματάς, ο λόγος που τον ήθελαν στην δουλειά είναι, όπως του είπε ο Αλβέρτης ότι θα σας βάλω βοηθούς, σε μηχανικούς σε συνεργείο που κάνουν σαμποτάζ σε μηχανήματα και δεν λειτουργούν να τους (βροντήξετε) να σας μάθουν την δουλειά»

Ερωτηθείς από την εφημερίδα μας ο κ. Δερματάς αν αυτό που του ζήτησαν είναι να κάνει σαμποτάζ στα μηχανήματα, ο κ. Δερματάς απήντησε καταφατικά λέγοντας: «ήθελαν να την χάσει ο Ρομποτής που την είχε τότε και να την πάρει ο πρώην συνεταίρος του. Αυτός που την πήρε μετά όταν την έχασε ο Ρομποτής (την εταιρεία)».

Ήταν την περίοδο εκείνη που η εταιρεία κατηγορείτο για τα σάπια κρέατα που είχε ρίξει στην αγορά.

Τάγματα εφόδου

Στην ερώτησή μας αν τον έβαλαν στην ουσία να φτιάξει «Τάγμα Εφόδου» ο κ. Δερματάς μας σοκάρει λέγοντας μας τα εξής: «Εμένα μου χρέωσαν τον δεύτερο στην τάξη συνδικαλιστή που ήταν και ο αρχηγός εκεί, ο Αποστόλης. Όταν του έσφιξα το χέρι, πήγα να του το σπάσω και πήρε άδεια αυτός και μου είπαν να πάω στον Ρομποτή να μου δώσει ένα δώρο. Μετά την πρώτη φάση μου είπε ο Αλβέρτης να τους κάψουμε τα αυτοκίνητα. Αυτά ήταν εις γνώσιν του Καμμένου, αλλά δεν είχε καμμία σχέση με τις εντολές. Τι είπες του λέω; Εγώ δεν θα τα έκανα αυτά τα πράγματα.

Μετά μου είπαν να πάω εκεί που οι υπάλληλοι μηχανικοί είχαν την γιάφκα τους και συνεδρίαζαν, πίσω από το εργοστάσιο και εκεί είχαν και κάτι φιάλες με τα οξυγόνα. Ήθελαν να τους τινάξω στον αέρα. Λέω, γιατί δεν μου λέτε από την αρχή που θέλετε να φτάσετε; Λένε, θέλουμε να τους σπάσουμε τα χέρια τα πόδια και μετά να τους σκοτώσουμε. Πάω εγώ στην αποθήκη στα Οινόφυτα, να δω τι γίνεται και ανακαλύπτω ότι αυτό που μου είπαν να ανατινάξω, ήταν ισόγειο ορόφου πολυκατοικίας. Ψάχνω να βρω ποιού είναι αυτό και μαθαίνω ότι είναι της Κρατικής Ασφαλείας. Και παίρνω το αυτοκίνητο την επομέενη ημέρα το πρωί και συναντώ τον Πάνο και του λέω να τους πει να αναβάλουν το σχέδιο καμιά εβδομάδα, και μου λέει… «άκου Γιάννη, άμα δεν μπορείς να το κάνεις να παραιτηθείς και να φύγεις». Και τότε παίρνω χαμπάρι ότι έχω μπλέξει με την εσχάτη προδοσία και φεύγω».

Καταλήγοντας ο κ. Δερματάς στην ερώτησή μας αν θεωρεί τον Πάνο Καμμένο ηθικό αυτουργό σε συμβόλαιο θανάτου, μας απαντά: «Το καταλάβατε!».

«Γι’ αυτό χώρισε με την οικογένειά του»

«Οι σχέσεις σου με τον υπόκοσμο» λέει στην καταγγελία που του απευθύνει ο θείος του Καμμένου «είχαν συνέπεια τον χωρισμό σου από την έντιμη πρώτη οικογένεια με την οποία απέκτησες 3 αγόρια και στην θέση της έβαλε συγγένειες και κουμπαριές με άτομα που αντιμετωπίζουν συχνά βαρειές κατηγορίες εις βάρος τους».

Καταλήγοντας ο κ. Δερματάς, απευθυνόμενος πάντα στον κ. Καμμένο, κάνει και μια αναφορά στις σημερινές εξελίξεις, αναφερόμενος στις τηλεοπτικές άδειες.

«Σήμερα οδεύουν προς «επιβράβευση των υπηρεσιών τους» με απόκτηση ραδιοτηλεοπτικού μέσου  που θα εξυπηρετεί εκ πεποιθήσεως όλη την πολιτική βρωμιά στην οποία ανήκεις. Σε προκαλώ να με μηνύσεις. Όλα τα πρόσωπα που προσελήφθησαν στην Βοκτάς το 1993 είναι στην ζωή και δεν είναι Καλογρίτσες – Τρομπούκιδες και Βλαστοί. Ή εσύ ή εγώ. Πάνο Καμμένε σε έχω γραμμένο».Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;11

 

Επάνω η πρώην οικογένεια Καμμένου… Η Πέγκυ Φιλίππου, πρώην γυναίκα, η Βίκυ Φιλίππου, πρώην πεθερά και κάτω ο Γιάννης Φιλίππου ιδιοκτήτης της «ΦΑΓΕ» πρώην πεθερός.

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;12

 

Μνήμες από το παρελθόν των… Ταγμάτων Ασφαλείας

Δεν ήταν φυσικά η παραπάνω, η πρώτη φορά που το όνομα του σημερινού «ευπατρίδη» Πάνου Καμμένου αναμιγνύεται με… Τάγματα Ασφαλείας και με το παρακράτος.

Η ιστορία του είναι παλαιά, όταν ήταν και αυτός μέλος της τραμπουκικής νεοδημοκρατικής ιστορίας …μιας ιστορίας ταγμάτων ασφαλείας που η τωρινή δήθεν κεντροδεξιά Ν.Δ. θέλει να ξεχάσει ή κάνει πως δεν θυμάται.

Οι «Κένταυροι» και οι «Rangers» ήταν έμπνευση του μακαρίτη του Αβέρωφ -πρόεδρος τότε της Ν.Δ. και είχαν αρχηγούς τους, τον Μιχαλολιάκο (βουλευτή Πειραιώς, εξάδελφος του Χρυσαυγίτη Μιχαλολιάκου) και τον Μανωλάκο (φαρμακοποιός, πολιτευτής και χουντοβασιλικός).

Μέλος τους και ο Πάνος Καμμένος, που τελούσε υπό τις εντολές των προέδρων… Μεϊμαράκη και Βουλγαράκη.

Η συμμετοχή του Πάνου Καμμένου στα αιματηρά γεγονότα της Καλαμάτας, τον Ιούλιο του 1983, όπου οι τραμπούκοι τους οποίους κατηύθυνε τότε ο Αντώνης Σαμαράς, συγκρούσθηκαν διαδοχικά με όργανα της τάξεως και οπαδούς άλλων κομμάτων, είναι αδιαμφισβήτητη.

Όπου τον βόλευε

Το 1993 ο μητσοτακισμός γίνεται χίλια κομμάτια. Αλλά ο Καμμένος κατεβαίνει στη Β’ Αθηνών και, σε εκλογές δύσκολες για την ΝΔ, βγαίνει βουλευτής. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υποστήριξη του βαρώνου της παρατάξεως Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ο «Μπάρμπι» παίρνει τον Καμμένο από το χέρι στην μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας που είναι το σπίτι του. Αποτέλεσμα; Αμέσως μετά τις εκλογές, στην αναμέτρηση για την διαδοχή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στην ηγεσία της ΝΔ, ο Καμμένος «πουλά» τον Βαρβιτσιώτη και πάει με τον Μιλτιάδη Εβερτ που θα κερδίσει.

Είναι ένα έργο που θα παιχθεί ξανά και ξανά τα επόμενα χρόνια. Ένα έργο με τελευταίο μεγάλο ρόλο από τον Πάνο Καμμένο, αυτόν που τον ήθελε δεκανίκι της πρώτης φοράς Αριστεράς.

Ὑπηρεσία προστασίας τοῦ δημοκρατικοῦ πολιτεύματος...;;;13

Ο Αντώνης Σαμαράς και ο νεαρός με το φουντωτό μαλλί δίπλα του ο Πάνος Καμμένος! Οι δυο τους πρωταγωνσιτές στα αιματηρά επεισόδεια της Καλαμάτας

μακελειὸ

Τὸ πρῶτο ἐξώφυλλον, μαζὺ μὲ τὶς λίστες, ἀπὸ μήνυμα.
Τὸ ἐξώφυλλο τῆς Παρασκευῆς ἀπὸ ἐδῶ.
εἰκόνα

(Visited 463 times, 1 visits today)
Leave a Reply