Δικτατορία παρέλαβε, δικτατορία παρέδωσε…

Τάχα μου 600 (τόσες) ἀπόπειρες δολοφονίας κατὰ τοῦ φιντὲλ Κάστρο, κατ’ ἐντολὴν τοῦ Ῥοκφέλερ ἦταν γεγονός.
Ἔτσι…

Μὲ τὸν Ντέιβιντ Ῥοκφέλερ…Δικτατορία παρέλαβε, δικτατορία παρέδωσε...1Τὸ ἀστεῖο τῆς ἡμέρας γιὰ τὶς 600 δῆθεν, καὶ κάτι, ἀπόπειρες δολοφονίας ἐναντίον τοῦ Φιντὲλ Κάστρο, μέσῳ τῆς CIA…
… καὶ στὸ τέλος φωτογραφίζεται μὲ τὸν φίλο τοῦ Τζέικομπ Ῥόθστσιλδ τὸν Τζῶν Ντάβισον Ῥοκφέλερ….
Ὁ «ἐπαναστάτης» τῆς δικτατορίας….


Ἐδῶ ὁ Κολοκοτρώνης δὲν ἔδιδε τὸ χέρι του στοὺς ξένους, λέγοντας: «Ὅ,τι κάμομεν  θὰ τὸ κάμομεν μόνοι μας καὶ δὲν ἔχουμε καμμίαν ἐλπίδαν ἀπὸ τοὺς ξένους…»
Ξέρετε πόσες προσπάθειες ἔκαναν γιά νά ἐξοντώσουν τόν Κολοκοτρώνη οἱ Τοῦρκοι καί οἱ ὑπόλοιποι ξένοι τῶν ἄλλων ἐθνῶν;;
Ἄπειρες… Γιατὶ ὅλοι τους ἐφοβοῦντο τὴν ἀκλόνητή του Πίστη καὶ τὸ Θάῤῥος του γιὰ τὴν Ἐλευθερία τῆς Πατρίδος μας καὶ τὴν παύση τῆς σκλαβιᾶς τῶν Ἑλλήνων…
Μαθήματα τῶν Ἐπαναστατῶν νὰ παίρνουμε ἀπὸ τοὺς Ἥρωες τοῦ 1821 καὶ εἰδικὰ ἀπὸ τὸν Θεόδωρο Κολοκοτρώνη…

Ὁ «Ἐπαναστάτης» ἐκτελεῖ ἐν ψυχρῷ πολιτικὸ κρατούμενο μὲ τὸ μαντῆλι στὰ μάτια, ὡς ἐπὶ πλέον μέσον βασανισμοῦ.

Δικτατορία παρέλαβε, δικτατορία παρέδωσε...2

Ποιός εἶναι;
Ὁ δικτάτωρ Φιντὲλ Κάστρο…
Τὰ ἴδια ἔκαναν καὶ οἱ ναζιστὲς μὲ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν τρόπο….

Ποιά λοιπόν ἡ διαφορά μεταξύ Ἀριστερᾶς καί Δεξιᾶς;
Καμμία.
Ἁπλῶς μεταξύ τους ἀλλάζουν τίτλους.
Μία (ἀκόμη) χώρα μὲ βασανισμένο κι ἐξαθλιωμένο λαό.

Νὰ τελειώνουμε μὲ τὶς ἀηδίες σας.
Τὴν λέξη «ἐπαναστάτης» ποὺ πολεμᾶ γιὰ τὴν δημοκρατία, τὴν ἐλευθερία καὶ τὸ «μαζὺ μὲ τὸν λαό» κι ὄχι μὲ αὐτὰ σὰν δικαιολογία γιὰ νὰ φέρῃ μίαν ἀκόμη δικτατορία, ποὺ εἶναι ἡ χειρίστη ἐξουσία.

Σταματόπουλος Δημήτρης

Ἀδιάφορη μαριονέτα κι αὐτός.
Ἁπλῶς γιὰ κάποιους μονοκομματικοὺς ἥρως ἢ ἐχθρός.
Πλάνες καὶ πλανεμένοι.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι μία. Ὁ πλανήτης χρειάζεται ἐλευθερία καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρότυπα, ἔνθεν κακεῖθεν, δὲν θὰ ἔλθη.

Φιλονόη

(Visited 460 times, 1 visits today)
One thought on “Δικτατορία παρέλαβε, δικτατορία παρέδωσε…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φρίκη, ψέμματα κι ἐλπίδες… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply